Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie

Zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej od dnia 28 kwietnia 2018 r.

Zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej od dnia 28 kwietnia 2018 r.:
1. Zmiany w funkcjonowaniu komunikacji w związku z obsługa Zalewu Zemborzyckiego:
Wydłużenie wybranych kursów linii nr 37 we wszystkie dni tygodnia do pętli Dąbrowa po trasie:
…. – Nałkowskich – Żeglarska – Osmolicka - Dąbrowa

W Soboty Niedzielę i Dni Świąteczne skierowanie do obsługi linii nr 8, 15, 37, i 40 autobusów przegubowych.

2. Przywrócenie podstawowej trasy przejazdu linii nr 7 i 50:
Zgodnie z zapewnieniami Wykonawcy prac, związanych z budową nowych obiektów mostowych na ul. Grygowej, dotyczących umożliwienia od dnia 28 kwietnia br. przejazdu dla pojazdów komunikacji miejskiej przez ul. Rataja w rejonie prowadzonych prac od w/w dnia przywrócona zostaje podstawowa trasa przejazdu linii nr 7 i 50.
Od omawianego dnia autobusy przedmiotowych linii kursować będą ulicami:
… - Chemiczna – Rataja – Grygowej – …

3. Zmiana rozkładu jazdy linii nr 55 i skierowania dodatkowych kursów do Świdnika:
W uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta Świdnik od dnia 28 kwietnia 2018 r. w dni powszednie do Świdnika wydłużone zostaną następujące dodatkowe kursy linii nr 55:
- kurs z przystanku os. Choiny w kierunku Świdnik – helikopter – 10:19, 13:24, 19:05, 21:32
- kurs z przystanku Świdnik – helikopter 02 w kierunku os. Choiny – 11:28, 13:30, 14:47, 20:44

4. Skierowanie wszystkich kursów linii nr 78 w niedzielę i dni świąteczne do Zemborzyc Podleśnych:
- Wydłużenie wszystkich kursów linii nr 78 w niedzielę i dzień świąteczny z przystanku Zana ZUS do Zemborzyc Podleśnych
- Uruchomienie w niedzielę i Dni świąteczne kursów z przystanku Zemborzyce Podleśne 02 o godz. 10:04, 12:38, i 17:08.

5. Zmiany rozkładów jazdy:

Linia nr 20

- wydłużenie kursów kończących swój bieg w Jastkowie przy stacji paliw do przystanku Jastków – biblioteka,
- skrócenie w soboty, niedziele i dni świąteczne kursu o godz. 4:48 z przystanku MPWiK 02 do przystanku Dębówka,
- wydłużenie w soboty kursu o godz. 5:07 z przystanku Herberta 04 do przystanku Jastków – biblioteka. Kurs powrotny z przystanku Jastków biblioteka 02 o godz. 6:03,
- wydłużenie w niedzielę i dzień świąteczny kursu o godz. 4:57 z przystanku Herberta 04 do przystanku Jastków – biblioteka. Kurs powrotny z przystanku Jastków biblioteka 02 o godz. 5:53,

Linia nr 21
- opóźnienie kursu w dzień powszedni z przystanku Felin Spiessa 02 z godz. 15:18 na godz. 15:24,

Linia nr 22
- uruchomienie nowego kursu w niedziele i dzień świąteczny z przystanku Brama Krakowska 03 o godz. 20:05,
- opóźnienie kursu w niedzielę i dzień świąteczny z przystanku Pliszczyn – szkoła 02 z godz. 20:04 na godz. 20:35,

Linia nr 45
- uruchomienie nowego kursu w dzień powszedni z przystanku Dworzec Północny 01 w kierunku Metalurgicznej o godz. 6:03,
- uruchomienie nowego kursu w soboty z przystanku Mełgiewska WSEI 02 w   kierunku Gęsiej o godz. 4:49, 
- uruchomienie nowego kursu w niedzielę i dni świąteczne z przystanku Mełgiewska WSEI 02 w kierunku Gęsiej o godz. 5:01,

Linia nr 47
- opóźnienie kursu w dzień powszedni z przystanku Felin 02 z godz. 16:14 na godz. 16:24,

Linia nr 74
- wydłużenie w dzień powszedni kursu o godz. 7:00 z przystanku Zesłańców Sybiru 04 do przystanku Ciecierzyn - Żulin. Kurs powrotny z przystanku Ciecierzyn - Żulin 02 o godz. 8:00,

Linia nr 160
- opóźnienie kursu w dzień powszedni z przystanku os. Poręba 02 z godz. 15:13 na godz. 15:17.
Wstecz