Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie

Wnioski do złożenia

Dla pasażera > Wnioski do złożenia

Wnioski do złożenia *.pdf:

Formularz zwrotu niewykorzystanej części biletu okresowego

Zaświadczenia dla osoby niepełnosprawnej/opiekuna osoby niepełnosprawnej

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych osoby niepełnosprawnej

Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych rodzica/opiekuna prawnego dziecka niepełnosprawnegoSzanowni Pasażerowie!
Dziękujemy Państwu za przekazywane nam wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania komunikacji zbiorowej. Przesłane informacje będą przedmiotem analizy pod kątem ich ewentualnego wykorzystania, w celu wyeliminowania nieprawidłowości oraz poprawy funkcjonowania lubelskiego systemu komunikacyjnego.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z §8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46) - skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania tj. nie będą rozpatrzone w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).
Z poważaniem
Pracownicy Biura Obsługi Klienta
ZTM w Lublinie