Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie

Działaj jak Lublin

Projekty UE > Działaj jak Lublin

W 2021 r. Gmina Lublin rozpoczęła realizację 4-letniego projektu międzynarodowego pn. „MOVE IT like Lublin - a Chisinau public transport sustainable development initiative” (Działaj jak Lublin - inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju transportu publicznego w Kiszyniowie).

Projekt realizowany jest we współpracy z Miastem Kiszyniów w Mołdawii, będącym jednocześnie Liderem projektu. Całkowita wartość projektu to 3,5 mln euro, a dofinansowanie Komisji Europejskiej wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych. Wkład własny zapewnia wyłącznie Lider projektu. Gmina Lublin – Partner projektu - nie ponosi żadnych kosztów. Jednocześnie budżet projektu zakłada środki na realizację zadań wyłącznie na rzecz Gminy Lublin - w wysokości ok. 400 tys. euro.

Finansowanie projektu odbywa się w ramach programu Local Authorities: Partnerships for sustainable cities 2020 (Władze Lokalne - Partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju miast 2020).

Celem projektu jest reforma systemu zarządzania transportem publicznym w Kiszyniowie, w tym:

1. Poprawa dialogu politycznego między urzędami centralnymi a władzą lokalną.

2. Wzmocnienie kompetencji samorządu w zarządzaniu podległymi jednostkami zgodnie ze standardami UE.

3. Zwiększenie przejrzystości transportu publicznego poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań informatycznych i technologicznych oraz wzrost kompetencji kadry sektora transportu publicznego w Kiszyniowie.

Głównym zadaniem Gminy Lublin jest udzielanie wsparcia merytorycznego miastu Kiszyniów, przekazywanie dobrych doświadczeń, w formie szkoleń i konsultacji, z zakresu wdrażania nowoczesnych rozwiązań w transporcie publicznym.

Działania, w których bezpośrednim beneficjentem jest Gmina Lublin, to:

1. Udział w wizytach studyjnych w miastach europejskich, które wdrażają nowoczesną politykę transportową (proponowane miasta to Praga oraz Amsterdam/Utrecht).

2. Udział w międzynarodowych targach komunikacyjnych w Kielcach i Brukseli w celu zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami technicznych w transporcie zbiorowym.

3. Przeprowadzenie kosztownych badań marketingowych dotyczących komunikacji miejskiej bez angażowania środków budżetowych Gminy Lublin.

W ramach projektu zorganizowano także Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu 2021 w Lublinie. Gmina Lublin gościła delegację z Kiszyniowa, a w przyszłym roku to partner - Kiszyniów będzie organizował to wydarzenie u siebie. W 2022 r. odbędzie się panel tematyczny poświęcony miejskiemu transportowi publicznemu w ramach Kongresu Współpracy Transgranicznej w Lublinie.

Udział Gminy Lublin w projekcie to szansa na zdobycie cennych doświadczeń w projekcie międzynarodowym pod bezpośrednim nadzorem Komisji Europejskiej oraz międzynarodową promocję Lublina i lubelskich rozwiązań w obszarze miejskiego transportu publicznego.

Relacja z poszczegółnych wydarzeń:
Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu 2021
Lublin i Kiszyniów razem w międzynarodowym projekcie na rzecz zrównoważonego transportu
Szkolenie mające na celu zwiększenie zdolności instytucjonalnych sektora transportu publicznego w Kiszyniowie
Zakup środków w celu przeciwdziałania pandemii COVID19 w komunikacji miejskiej
Europejski Tydzień Mobilności 2022 w Kiszyniowie
Wizyta studyjna delegacji z Kiszyniowa w Lublinie w ramach projektu „MOVE IT like Lublin”
Informacja na temat zamówień publicznych aktualnie prowadzonych w ramach projektu „ MOVE IT like Lublin”
Druga robocza wizyta lubelskiej delegacji w Kiszyniowie w ramach projektu „MOVE IT like Lublin”
Wspólna wizyta na wystawie komunikacji miejskiej Busworld w Brukseli
Trzecia wizyta studyjna delegacji z Kiszyniowa w Lublinie w ramach projektu „MOVE IT like Lublin”

;