Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie

Oferta przewozowa komunikacji miejskiej po otwarciu Dworca Lublin już gotowa

Dworzec Lublin skomunikowany z większością rejonów miasta, odczuwalny wzrost częstotliwości kursowania  autobusów i trolejbusów w poszczególnych dzielnicach, a do tego większa liczba połączeń bezpośrednich. To efekt zakończonych prac nad projektem optymalizacji oferty przewozowej lubelskiej komunikacji miejskiej, który wejdzie w życie po otwarciu Dworca Lublin. Końcowa koncepcja zmian uwzględnia znaczną część postulatów mieszkanek i mieszkańców zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych.

Nowy układ komunikacyjny został wypracowany wspólnie z mieszkankami i mieszkańcami podczas przeprowadzonych konsultacji społecznych i będzie sukcesywnie wdrażany po otwarciu Dworca Lublin. Z początkiem przyszłego roku, nowoczesny Dworzec stanie się centralnym węzłem przesiadkowym, integrującym w jednym miejscu różne środki transportu zbiorowego. Dlatego dobrze zaprojektowana, dostosowana do potrzeb przyszłych użytkowników sieć połączeń komunikacji miejskiej ma kluczowe znaczenie. Zaproponowany projekt zmian dotyczy nie tylko obsługi rejonu Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego, ale także obejmuje kompleksowe zmiany w układzie transportu zbiorowego w mieście. W ten sposób chcemy zwiększyć konkurencyjność komunikacji miejskiej, jako nowoczesnego i ekologicznego środka przemieszczania się po Lublinie – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydent Miasta Lublin, ds. Inwestycji i Rozwoju.

W celu jak najlepszego dostosowania projektu optymalizacji oferty przewozowej do oczekiwań mieszkańców, przy jednoczesnym skomunikowaniu nowo powstałego obiektu Dworca Lublin
z poszczególnymi dzielnicami, ZTM w Lublinie wspólnie z wykonawcą szczegółowo przeanalizował każdą otrzymaną uwagę. Trwające konsultacje społeczne cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. W czasie ich trwania mieszkanki i mieszkańcy zgłosili ponad 2,7 tys. uwag do przedstawionej propozycji przebiegu linii autobusowych i trolejbusowych. Najwięcej, bo ponad 300, dotyczyło funkcjonowania linii nr 21 – postulat odnośnie pozostawienia jej w obecnym kształcie został w całości spełniony. Podobnie jak w przypadku pozostawienia linii nr 3 na obecnej trasie (ponad 150 uwag). Niektóre postulaty zostały uwzględnione częściowo, zapewniając zaspokojenie potrzeb podróżnych w zakresie dotarcia do konkretnych miejsc, np. zapewnienie połączenia dzielnicy Czuby z ul. Wyścigową czy kursowanie linii nr 7 na ul. Chemiczną.

W kategoriach zgłoszeń, najwięcej wniosków dotyczyło m.in. zwiększenia częstotliwości kursowania komunikacji miejskiej – postulat spełniony. Ponadto padały propozycje nowych połączeń, wydłużenia tras, funkcjonowania linii nocnych, przyspieszonych, obsługi Dworca, zmian numeracji linii czy rozkładu jazdy.

– Wspólnie z mieszkankami i mieszkańcami wypracowaliśmy kompromisowe rozwiązania. Z jednej strony udało się uwzględnić w koncepcji kluczowe postulaty zgłaszane podczas konsultacji społecznych, a z drugiej zachowano nadrzędne cele nowej siatki połączeń. To obsługa nowego Dworca Lublina i przede wszystkim zwiększenie częstotliwości kursowania komunikacji miejskiej dla mieszkańców i pasażerów w poszczególnych dzielnicach Lublina. Był to strategiczny kierunek optymalizacji, przy zachowaniu posiadanych zasobów eksploatacyjnych. Finalnie, po wdrożeniu całości koncepcji, liczba linii kursujących w szczytach dnia powszedniego co kwadrans wzrośnie z 5 aż do 21, a kursujących co pół godziny wzrośnie z 15 do 35 – podkreśla Grzegorz Malec, Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie.

Przesłanką do wdrożenia zmian w układzie linii komunikacji miejskiej w Lublinie jest uruchomienie Dworca Lublin. Z uwagi na to, że cały proces wdrażania funkcjonalności dworca i przejścia przewoźników będzie rozłożony w czasie (tak jak to miało miejsce w innych miastach, gdzie   przenoszono dworce), a dodatkowe funkcjonalności będą uruchamiane stopniowo uzupełniając całość zadań, wdrożenie zaproponowanych zmian w ramach projektu będzie odbywać się etapami.

W pierwszej kolejności nastąpi wzmocnienie dotychczasowej obsługi w okolicy Dworca Lublin, kierując linie nr: 5, 22, 24, 52 i 74 bezpośrednio pod obiekt. Wówczas w pierwszym etapie funkcjonowania Dworca, pasażerowie będą mogli dojechać bezpośrednio do niego aż 12 liniami komunikacji miejskiej. Ponadto obsługa tej części miasta odbywa się także dzięki skomunikowaniu ul. Wolskiej i Kunickiego. Tym samym, po pierwszych zmianach w okolice dworca dojedzie aż 23 linii, w tym jedna linia nocna (1, 3, 5, 6, 11, 13, 17, 20, 22, 24, 25, 29, 30, 34, 45, 52, 74, 151, 154, 155, 160, 161, N3).

Szczegółowy zakres zmian wprowadzonych do projektu w odpowiedzi na wnioski pojawiające się w czasie konsultacji:

 • nie zmienią się trasy linii kursujących do os. Szerokie – linia 3 wciąż będzie kursować przez rondo Honorowych Krwiodawców, a linia 54 od ul. Morwowej prosto przez ul. Zana,
 • linia 7 kursować będzie według obecnej trasy przejazdu przez ul. Chemiczną i Rataja, bez zmian pozostaną także trasy linii 50 i 70 (linia 70 zostanie jedynie wydłużona z Felina do nowej pętli Felin Kalinówka),
 • linia 8 od ul. Lipowej kursować będzie do ul. Poligonowej trasą linii 4,
 • w odpowiedzi na postulaty mieszkańców Czubów Południowych dotyczące szybkiego skomunikowania z Dworcem Lublin założono, że z os. Poręba do Dworca Głównego PKP bez zmian funkcjonować będzie linia 13,
 • uwzględniono postulat bezpośredniego połączenia Marysina i Snopkowa ze Śródmieściem Lublina, wydłużając część kursów linii 18 ze Sławinkowskiej do Smug,
 • założono utrzymanie funkcjonowanie linii 21 łączącej Felin i Wrotków, której trasa nie zmieni się,
 • przewidziano zwiększenie liczby kursów linii 22 w dni powszednie szkolne do ulicy Pliszczyńskiej,
 • rozszerzono liczbę linii umożliwiających dojazd z Wrotkowa do Tatar po wycofaniu linii 1, kierując linię 25 od ronda Lubelskiego Lipca ’80 do Pancerniaków Felicity śladem trasy linii 1 przez Bramę Krakowską i Kalinowszczynę, a linię 34 wydłużając z Dworca Lublin do Żeglarskiej przez Krochmalną i Romera,
 • założono większą liczbę kursów z zachodniej części ul. Jana Pawła II do os. Świt w ramach linii 45 oraz linii 26 skierowanej do pętli Węglin Wróbla, do której dojeżdżać będzie także linia 31 wydłużona od os. Poręba,
 • dla zapewnienia połączenia nowych osiedli na Wrotkowie oraz ul. Diamentowej ze Śródmieściem, nowa linia 27 z ul. Poligonowej nie będzie kończyła trasy na Dworcu Lublin, tylko podążać będzie dalej do pętli ul. Żeglarskiej przez Krochmalną, Diamentową i Zemborzycką,
 • przewidziano bezpośrednie połączenie os. Moniuszki ze szpitalami w rejonie ul. Chodźki poprzez zmianę trasy linii 29, która będzie kursowała przez ul. Jaczewskiego, Chodźki, Lubartowską, Ruską (z powrotem przez Al. Tysiąclecia, Lubartowską, Chodźki, Jaczewskiego),
 • linia 30 kursować będzie na nowej trasie Zbożowa – Dworzec Lublin przez al. Warszawską, al. Kraśnicką, Zana, Filaretów i Głęboką,
 • skomunikowanie Kalinowszczyzny z ul. Zana zapewniać będzie zmieniona linia 32 kursująca z Daszyńskiego do Lipniaka przez Lwowską, Pl. Litewski, Lipową, Nadbystrzycką i Zana,
 • dla pasażerów z os. Górki i Hajdowa-Zadębia zmodyfikowano trasę linii 39, która kursować będzie z Mełgiewskiej do os. Widok przez al. Andersa, Bramę Krakowską, Pl. Wolności, Nadbystrzycką i Jana Pawła II
 • uwzględniono skomunikowanie ul. Nadbystrzyckiej przy os. Skarpa z ul. Zana i Szpitalem Wojewódzkim w ramach linii 161, która funkcjonować będzie na trasie z Węglina do Felina (dla zachowania połączenia ul. Filaretów z Politechniką założono skierowanie linii 44 z os. Widok przez ul. Filaretów i Zana do Nadbystrzyckiej),
 • linia 45 będzie wciąż obsługiwana przez autobusy na trasie Węglin Wróbla – Mełgiewska z przejazdem przez os. Świt i Nadbystrzycką przy Politechnice,
 • założono utrzymanie często kursującej linii 150 na niezmienionej trasie do os. Poręba przez ul. Jana Pawła II,
 • linia 153 będzie przejeżdżać ul. Muzyczną i przez Dworzec Lublin, lepiej komunikując nowy węzeł komunikacyjny z Felinem oraz Rurami,
 • dla zachowania bezpośredniego połączenia Szpitala Wojewódzkiego przy al. Kraśnickiej z ul. Filaretów oraz dojazdu z ul. Armii Krajowej do szpitali w pobliżu ul. Chodźki trolejbus 154 będzie kursował na trasie Węglin – Szpital Wojewódzki – Armii Krajowej – Filaretów – Głęboka – Dworzec Lublin – Al. Unii Lubelskiej – Chodźki – Choiny,
 • założono szybkie połączenie os. Poręba z Dzielnicą Dziesiąta w ramach nowej trasy linii 162 w relacji os. Poręba – Jana Pawła II – Diamentowa – Mickiewicza,
 • dla skomunikowania Czubów z celami podróży w pobliżu ul. Diamentowej, Herberta i Wyścigowej uruchomiona zostanie nowa szczytowa linia lokalna 71 na trasie os. Widok – Zana – Nadbystrzycka – Diamentowa – Zemborzycka – Herberta – Wyścigowa – Inżynierska – Diamentowa – Nadbystrzycka – Zana – os. Widok.

Wdrożenie opracowanego projektu zmodyfikowanego po przeprowadzonych konsultacjach społecznych sprawi, że liczba linii w sieci lubelskiej komunikacji miejskiej nie ulegnie zmniejszeniu. Odczuwalnie wzrośnie częstotliwość kursowania autobusów i trolejbusów. W dni powszednie liczba linii kursujących w szczycie porannym i popołudniowym co kwadrans ulegnie zwiększeniu z 5 do 21 linii. Częstotliwość wzrośnie także w ciągu dnia między godzinami szczytowymi – liczba linii pojawiających się na przystankach maksymalnie co pół godziny wzrośnie z 15 do 35. Warto także podkreślić, że zaplanowano także więcej odjazdów w niedziele – pojawią się 4 linie kursujące co pół godziny.

Liczba połączeń do intensywnie rozwijających się osiedli mieszkaniowych ulegnie zwiększeniu. Więcej kursów zostało zaplanowanych do Węglina Południowego, Zielonego Wzgórza, Czechowa Północnego na Koncertowej czy do „nowego” Wrotkowa w okolicy ul. Granata.

Dworzec Lublin będzie należycie skomunikowany z większością dzielnic Lublina dzięki 12 liniom bezpośrednio obsługującym dworzec, które rocznie zapewnią ponad 220 tysięcy kursów. Kolejne nowe linie o charakterze przyspieszonym wraz z istniejącą linią 46 (z nowym oznaczeniem 303) dzięki atrakcyjnym trasom w pobliżu, których mieszka prawie połowa mieszkańców Lublina, skrócą czas podróży w godzinach szczytowych.

Zapewnione będą także nowe połączenia bezpośrednie, jak np. z ul. Granata do Śródmieścia, czy z ul. Koncertowej do Chodźki i na Pl. Litewski.

Przypomnijmy, że sporządzenie koncepcji zostało poprzedzone konkretnymi działaniami. Na podstawie badań więźby ruchu pasażerskiego, określono kierunki przemieszczania się pasażerów korzystających z usług komunikacji miejskiej w Lublinie, obsługiwanej autobusami i trolejbusami wykonującymi przewozy na zlecenie ZTM. Metodą badania był wywiad bezpośredni kwestionariuszowy wykonywany na określonych przystankach (ponad 40 tys. wywiadów). Następnie, podczas badań jakości przewozów, zapytano pasażerów o preferencje i satysfakcję z poziomu usług lubelskiej komunikacji miejskiej. Metodą badania był wywiad bezpośredni kwestionariuszowy, przeprowadzony na wybranych przystankach komunikacji miejskiej i reprezentatywnej próbie mieszkańców. Ostatnim działaniem było przetworzenie oraz zinterpretowanie danych z przeprowadzanych badań rynku komunikacji miejskiej, w tym określenie kierunków popytu na usługi komunikacji miejskiej pod kątem jej jakości, poprzez analizę preferencji komunikacyjnych pasażerów, analiza i ocena dotychczasowych tras linii komunikacyjnych oraz rozkładów jazdy, a także ocena dostępności przestrzennej komunikacji miejskiej na terenie miasta wraz z kompleksową identyfikacją najważniejszych generatorów ruchu w mieście.

Przeprowadzenie badań jak i samo opracowanie koncepcji optymalizacji oferty przewozowej to element międzynarodowego projektu realizowanego ze stolicą Mołdawii – Kiszyniowem „Move It Like Lublin”. Całość przedsięwzięcia została sfinansowana ze środków otrzymanego grantu – Gmina Lublin nie ponosi z tego tytułu żadnych wydatków.

Optymalizacja oferty przewozowej - prezentacja.
Wstecz