Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie

Łatwiejszy dojazd do Dworca Lublin

Ułatwienie dojazdu do Dworca Lublin i usprawnienie jego obsługi umożliwią zmiany w organizacji ruchu w rejonie nowego centrum komunikacyjnego, które wdraża Miasto. Nowości polegają m.in. na wyznaczeniu dodatkowych buspasów oraz zmianie przeznaczenia pasów ruchu na wybranych skrzyżowaniach. 

– Przygotowujemy się do otwarcia Dworca Lublin dla mieszkanek i mieszkańców oraz osób odwiedzających nasze miasto. Dbamy również o to, aby rozwiązania komunikacyjne na ulicach prowadzących do nowego obiektu były przyjazne dla kierowców i pasażerów oraz uwzględniały priorytet dla komunikacji zbiorowej w postaci buspasów. Dlatego wprowadzamy kompleksowe i docelowe zmiany w stałej organizacji ruchu, które pozwolą łatwiej i szybciej dotrzeć do nowego Dworca. Drogowcy już pracują w wybranych lokalizacjach – mówi Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Buspasy pojawią się na al. Unii Lubelskiej (od mostu na rzece Bystrzycy) i ul. Lubelskiego Lipca '80, aż do zjazdu na teren Targów Lublin – w kierunku Dworca Lublin, w przeciwną stronę – od skrzyżowania z ulicami Muzyczną i Stadionową. Przewidziano także buspasy na al. Piłsudskiego, na odcinku od pl. Bychawskiego do skrzyżowania z ul. Dolną Panny Marii. W kierunku pl. Bychawskiego buspas będzie przerwany na skrzyżowaniu z Al. Zygmuntowskimi. Z nowych buspasów o łącznej długości ok. 3,6 km, tak jak do tej pory, korzystać będą pojazdy komunikacji miejskiej, taxi, Policja, Straż Miejska, motocykle oraz samochody elektryczne. Po wprowadzeniu tych zmian długość buspasów w mieście wyniesie ponad 18 km.

Dodatkowo na dwóch skrzyżowaniach pasy ruchu zmienią swoje przeznaczenie. Na rondzie Lubelskiego Lipca '80 dla jadących z kierunku al. Unii Lubelskiej z zewnętrznego pasa do skrętu w lewo dopuszczono możliwość jazdy na wprost w kierunku ul. Lubelskiego Lipca '80. Zmiana nastąpi także na pl. Bychawskim. Tam dla jadących od pl. Bychawskiego z obecnego pasa do jazdy w stronę al. Piłsudskiego przewidziano skręt w lewo w ul. Lubelskiego Lipca '80. Dla jadących ul. Lubelskiego Lipca '80 z kierunku od ul. Muzycznej, przed skrzyżowaniem z pl. Bychawskim buspas zaprojektowano przez zewnętrzny pas do skrętu w prawo. Do tych zmian dostosowane będą także programy pracy sygnalizacji świetlnych na obu tych skrzyżowaniach. Zmiany obejmą także ul. Kunickiego, gdzie dla jadących w kierunku pl. Bychawskiego dopuszczona będzie możliwość skrętu w lewo, w ul. Pocztową. Wprowadzanie zmian w oznakowaniu poziomym i pionowym powinno zakończyć się w drugiej połowie listopada.

Prace przy budowie Dworca Lublin zakończyły się 20 października i obecnie trwa etap odbiorów inwestycji zarówno samego budynku, jak i zmodernizowanego układu drogowego. Procedura potrwa kilka tygodni. Następnym krokiem jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego. Otwarcie Dworca Lublin planowane jest z początkiem nowego roku.

Budowa Dworca wraz z przebudową układu komunikacyjnego w jego rejonie, to najważniejszy komponent projektu Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu to prawie 340 mln zł, z czego blisko 194 mln zł stanowi dofinansowanie z funduszy europejskich.
Wstecz