Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie

Funkcjonowanie komunikacji miejskiej od 20 grudnia br.

  1. W dni powszednie będzie obowiązywał "Rozkład specjalny".

 - Główne linie komunikacyjne takie jak: 17, 26, 31, 57, 150, 151, 158 i 159 będą kursowały

w dzień powszedni co 20 minut.

- Zmniejszenie liczby kursów w dzień powszedni na liniach: 4, 11, 12, 13, 16 i 29.

- Zawieszeniu ulega linia nr 922.

 

Data

Dzień tygodnia

Obowiązujący typ rozkładu jazdy

20 grudnia 2021 r.

Poniedziałek

Dzień specjalny

21 grudnia 2021 r.

Wtorek

Dzień specjalny

22 grudnia 2021 r.

Środa

Dzień specjalny

23 grudnia 2021 r.

Czwartek

Dzień specjalny

24 grudnia 2021 r.

Piątek

Wigilia i Sylwester

25 grudnia 2021 r.

Sobota

Boże Narodzenie, Nowy Rok

26 grudnia 2021 r.

Niedziela

Boże Narodzenie, Nowy Rok

27 grudnia 2021 r.

Poniedziałek

Dzień specjalny

28 grudnia 2021 r.

Wtorek

Dzień specjalny

29 grudnia 2021 r.

Środa

Dzień specjalny

30 grudnia 2021 r.

Czwartek

Dzień specjalny

31 grudnia 2021 r.

Piątek

Wigilia i Sylwester

1 stycznia 2022 r.

Sobota

Boże Narodzenie, Nowy Rok

2 stycznia 2022 r.

Niedziela

Dzień świąteczny, rok szkolny

3 stycznia 2022 r.

Poniedziałek

Dzień specjalny

4 stycznia 2022 r.

Wtorek

Dzień specjalny

5 stycznia 2022 r.

Środa

Dzień specjalny

6 stycznia 2022 r.

Czwartek

Dzień świąteczny, rok szkolny

7 stycznia 2022 r.

Piątek

Dzień specjalny

8 stycznia 2022 r.

Sobota

Sobota, rok szkolny

9 stycznia 2022 r.

Niedziela

Dzień świąteczny, rok szkolny

  

  1. Uruchomienie linii nr 46

 Nowa linia nr 46 będzie w pełni obsługiwana przez ekologiczne i zeroemisyjne autobusy elektryczne marki Solaris. Postulat utworzenia nowego, szybkiego połączenia – linii nr 46 już w 2015 roku był tematem poruszanym w ramach szerokich konsultacji, prowadzonych

w poszczególnych dzielnicach miasta. Potrzebę utworzenia takiego połączenia zgłaszały Rady Dzielnicy, Miejscy Radni jak i mieszkańcy dzielnic – szczególnie Czechowa i Czubów.

Głównym celem uruchomienia nowej linii nr 46, jest zapewnienie szybkiego połączenia południowych i  północnych dzielnic mieszkaniowych Lublina (Czuby, Węglin i Czechów), skrajem Śródmieścia, z wykorzystaniem nowej infrastruktury komunikacyjno-drogowej
oraz nowopowstałych węzłów/pętli przesiadkowych przy ul. Wróblej i ul. Choiny. Takie rozwiązanie usprawni obsługę komunikacją w ww. ciągu, zapewniając szybki dojazd
z dużych i ciągle intensywnie rozbudowujących się dzielnic mieszkaniowych Lublina
m.in. do ośrodków akademickich i szkolnych oraz centrum.

Przeprowadzone przez ZTM w Lublinie analizy danych punktowych potoków pasażerskich zebranych na Czubach i na Czechowie, potwierdziły zasadność uruchomienia nowego, szybkiego połączenia. Największe potoki pasażerskie w relacji Czuby – Czechów wykazano w okresach szczytowych. Stąd też w pierwszym etapie chcemy, aby zapewnienie obsługi komunikacyjnej nową relacją odbywało się w godzinach porannego i popołudniowego szczytu tj w godz. ok. 7.00-10.00 oraz ok. 14.00-17.00. Częstotliwość linii w początkowej fazie jej uruchomienia będzie wynosić 40 minut. Będziemy obserwować rozwój tej linii, a ma ona wszelkie predyspozycje, aby stać się w przyszłości trzonem – tzw. „kręgosłupem” komunikacyjnym miasta, czyli jedną z głównych linii.

Przy opracowaniu trasy brano pod uwagę tzw. sypialnie miasta czyli szerokie kompleksy mieszkaniowe i osiedla zlokalizowane od Jana Pawła II, LSM, Czuby po „sypialnie” Czechowa. W jej przebieg włączono również nową pętlę przy ul. Wróblej – jako pierwszy element jej uruchomienia.

Trasa linii nr 46 będzie przebiegać następująco:


Pętla przy ul. Wróblej – al. Kraśnicka – Jana Pawła II – Filaretów – Głęboka – Sowińskiego – Poniatowskiego – Smorawińskiego – Kompozytorów Polskich – Elsnera – Choiny – pętla przy ul. Choiny


Tak zaplanowana trasa poza oczywistym aspektem szybkiego połączenia dzielnic Czechowa - Czuby i Węglin przez centrum, da także możliwość pozostawienia auta podlubelskim pasażerom na parkingu typu Park&Ride zlokalizowanym na pętli przy ul. Choiny czy węźle przesiadkowym przy ul. Wróblej i umożliwi dalszą podróż komunikacją miejską.

 

  1. Komunikacja nocna

 Komunikacja nocna zostaje zawieszona do odwołania, z wyjątkiem nocy sylwestrowej, gdy linie nr N1, N2 i N3 będą kursować co 30 minut według specjalnego rozkładu jazdy.

 

     4. Zmiany godzin odjazdu

 Zostaje wprowadzona korekta rozkładu jazdy linii nr 40 w obu kierunkach obowiązująca w dni świąteczne w celu skoordynowania odjazdów z linią nr 15 .

 

  1. Zmiana nazwy przystanku

 Dotychczasowy zespół przystankowy "Bełżycka" (na żądanie) otrzymuje nazwę "Węglin Wróbla" i status przystanku stałego.

 

  1. Nowy zespół przystankowy

 Na potrzeby obsługi linii nr 46 uruchomiony zostaje nowy zespół przystankowy o nazwie Sowińskiego – dwa przystanki: zlokalizowane na ulicy Sowińskiego (w stronę Węglina) oraz na ul. Poniatowskiego (w stronę Czechowa).

 

Ponadto uruchomiony zostaje przystanek „Galeria Labirynt 04” zlokalizowany na ul. Poniatowskiego (w kierunku Węglina) oraz „Węglin Wróbla 03” zlokalizowany przy ul. Wróblej.
Wstecz