Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie

Procedury

Dla pasażera > Procedury

PROCEDURA PRZEDŁUŻENIA WAŻNOŚCI BILETU „STOP BILET” i ZASADY KORZYSTANIA Z „DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI BILETU OKRESOWEGO ZAWIESZONEGO WG PROCEDURY STOP BILET” - OBOWIĄZUJE DO 31.12.2020 R.

PROCEDURA PRZEDŁUŻENIA WAŻNOŚCI BILETU „STOP BILET”
i ZASADY KORZYSTANIA Z
„DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI BILETU OKRESOWEGO
ZAWIESZONEGO WG PROCEDURY STOP BILET” - OBOWIĄZUJE DO 31.12.2020 R.

Jeśli zgłaszałeś wniosek o zawieszenie ważności biletu w związku z pandemią  i bilet ten zakończył swą ważność (zgodnie z datą określoną w trakcie jego zakupu), a obecnie chcesz rozpocząć wykorzystanie okresu zawieszenia biletu:
1. Złóż wniosek za pośrednictwem formularza „PRZEDŁUŻ BILET” uzupełniając wszystkie wymagane pola tj:
a) nr Karty Biletu Elektronicznego/Elektronicznej  Legitymacji Studenckiej;
b) imię i nazwisko;
c) dzień rozpoczęcia wykorzystania zawieszonego okresu biletu*;
d) adres e-mail (ten sam z którego zgłaszane było zawieszenie biletu);
e) tekst z obrazka walidującego.
2. Sprawdź, czy otrzymałeś potwierdzenie złożenia wniosku „PRZEDŁUŻ BILET”.
3. Najpóźniej po 3 dniach roboczych otrzymasz na wskazany adres e-mail wiadomość z załącznikiem  o nazwie: „DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI BILETU OKRESOWEGO”.
4. Załącznik wydrukuj lub zapisz w formie pliku w pamięci urządzenia mobilnego, tak by móc okazać go podczas kontroli biletów razem ze swoją Kartą Biletu Elektronicznego (KBE) lub Elektroniczną Legitymacją Studencką (ELS).
5. „DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI BILETU OKRESOWEGO ZAWIESZONEGO WG PROCEDURY STOP BILET” * w zestawie z Twoją KBE/ELS traktowany jest jak imienny bilet okresowy zakodowany na Karcie i obowiązują tu te same przepisy co dotyczące korzystania z takich biletów.
* wskazana data nie może być wcześniejsza niż 3 dni robocze od złożenia wniosku;