Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie

Komunikacja miejska w 2015 roku

Poniższym tekstem podsumowujemy miniony rok z perspektywy funkcjonowania lubelskiej komunikacji miejskiej i przypominamy najważniejsze wydarzenia z obszaru transportu zbiorowego.

Początek roku zaowocował rozstrzygnięciem przetargu na świadczenie usług przewozowych 16 nowymi autobusami przegubowymi. Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez konsorcjum firm Meteor i Irex-1. Kontrakt z wykonawcą został podpisany na 8 lat. Pojazdy spełniają normę emisji spalin EURO VI. Ponadto są w całości niskopodłogowe, klimatyzowane, wyposażone w monitoring i biletomaty. Dodatkowo posiadają elektroniczne zewnętrzne tablice kierunkowe i wewnętrzne tablice LCD przeznaczone do prezentowania informacji o trasie przejazdu danej linii oraz system zapowiedzi głosowej. Autobusy są wyposażone w kasowniki dwufunkcyjne oraz moduł GPS, a na pokład mogą zabrać łącznie 140 osób, w tym 40 na miejscach siedzących. Rozpoczęcie świadczenia usług przewozowych 16 nowymi autobusami przegubowymi nastąpiło 1 lipca.

W 2015 roku rozszerzona została także oferta przewozowa. Komunikacją trolejbusową zostały objęte kolejne nowo wybudowane odcinki trakcji.  Od 1 września nastąpiło objęcie linią 160 odcinka trakcji trolejbusowej na ulicach Zemborzyckiej i Diamentowej. Dodatkowo od marca linia nr 159 wykorzystuje  nowo wybudowane odcinki trakcji: Granitowa – Jana Pawła II do ronda Kowcza – Armii Krajowej do Orkana. Ponadto, w czerwcu odbyły się konsultacje społeczne w sprawie nowego układu połączeń linii komunikacji miejskiej, w tym otwarte spotkania z mieszkańcami. W wyniku zakończonych konsultacji od 1 września został wprowadzony I etap zmian w układzie połączeń, uwzględniający:
- poprawę obsługi komunikacyjnej dzielnicy Ponikwoda poprzez wydłużenie linii nr 16 do Węglarza;
- zmianę trasy linii 4 poprzez skierowanie jej ulicami: al. Tysiąclecia – Lwowska – al. Andersa, zamiast ul. Lubartowską (realizacja wniosków mieszkańców oraz Rad Dzielnic Kalinowszczyzna i Ponikwoda w sprawie uruchomienia bezpośredniego połączenia z al. Spółdzielczości Pracy, w celu, m.in. dowozu dzieci do szkoły przy ul. Lwowskiej);
- zmianę trasy linii nr 73 poprzez połączenie Felina z ul. Mickiewicza oraz dodatkowo skierowanie wybranych kursów na ul. Wygodną, w celu dowiezienia i powrotu dzieci do/ze szkoły przy ul. Zdrowej, ponadto wydłużenie godzin kursowania i uruchomienie kursów w weekendy;
-  zwiększenie częstotliwości kursowania w soboty, niedziele i dni świąteczne linii nr: 7, 40, 47 i 55;
- wzmocnienie obsługi komunikacyjnej dzielnicy Abramowice poprzez regularną – 30–minutową częstotliwość kursowania linii nr 17;
- wzmocnienie obsługi komunikacyjnej Lipniaka poprzez zmianę trasy linii nr 39;
- wzmocnienie obsługi miejscowości Mętów i Abramowice Prywatne poprzez wydłużenie odpowiednio wybranych kursów linii nr 17 i  73;
- wydłużenie wybranych kursów linii nr 21 w dzień powszedni do Felin Europark.

W wyniku współpracy z władzami gmin ościennych nastąpił kolejny etap rozszerzania oferty przewozowej poza granice gminy Lublin. 10 sierpnia została uruchomiona nowa linii nr 5 do Świdnika i Mełgwi, która na swojej trasie przejazdu uwzględnia obsługę Portu Lotniczego. Z kolei 1 września nastąpiło objęcie obsługą komunikacyjną Gminy Jastków poprzez wydłużenie linii nr 20 wybranymi kursami we wszystkie dni tygodnia do Jastkowa oraz uruchomienie nowej linii nr 33 do Tomaszowic.

Dodatkowo, z końcem roku, we współpracy z gminą Konopnica, ogłoszony został przetarg na świadczenie usług przewozowych na obszarze Gminy Lublin i gmin sąsiadujących. Zamówienie dedykowane jest przede wszystkim obsłudze linii lubelskiej komunikacji miejskiej, kursujących na terenie gminy Konopnica. Przetarg dotyczy obsługi linii nr: 12, 33, 39, 78, 79 i 85 ośmioma autobusami klasy maxi. Muszą one spełniać minimum normę EURO IV i być wyprodukowane nie wcześniej, niż w 2005 r.  Wymagane są pojazdy niskopodłogowe, wyposażone w klimatyzację przestrzeni pasażerskiej, monitoring i elektroniczne wyświetlacze. Parametry i wymagania techniczne autobusów są wynikiem kompromisu wypracowanego pomiędzy ZTM a władzami gminy Konopnica. Z jednej strony, standardy pojazdów obsługujących linie podmiejskie dorównują tym kursującym po terenie Lublina, a z drugiej strony uwzględniają możliwości finansowe gminy, która partycypuje w kosztach funkcjonowanie komunikacji podmiejskiej. Rozpoczęcie świadczenia usług przez wykonawcę ma nastąpić od 1 czerwca 2016 r.

Ostatnie dwanaście miesięcy to również działania, które wpłynęły na jakość obsługi i komfort korzystania z komunikacji miejskiej. Zmiany w infrastrukturze przystankowej wpłynęły na komfort oczekiwania pasażerów na przyjazd pojazdów komunikacji miejskiej. Na wybranych przystankach w mieście zostały zamontowane nowe wiaty. Wymieniono wiaty na przystankach: Targ Pod Zamkiem 01 i 02, Jutrzenki 01 i 02, os. Górki 01 i 02, Szmaragdowa 01 i 02 oraz Poczekajka 04, Rondo Lubelskiego Lipca 03 i Park Bronowice 04 Wymiana wiat nastąpiła też przy ul. Lipowej w zespole przystankowym przy cmentarzu oraz wzdłuż ul. Piłsudskiego na przystankach MPWiK 01 i 02. W powyższych lokalizacjach dotychczasowe wiaty standardowe zostały zastąpione wiatami ponadstandardowymi. Dodatkowo, 16 przystanków, na których do tej pory funkcjonowały słupki, zostało wyposażonych w wiaty standardowe. Wiaty zostały postawione m.in. na przystankach Kosmonautów 01,  Oratoryjna 01, Goździkowa 02  czy Fabryka Wag 01.

Wyszliśmy również naprzeciw oczekiwaniom i wnioskom pasażerów. Na przystanku os. Poręba 02, na ul. Granitowej, został uruchomiony stacjonarny automat do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej firmy ASEC S.A. Powyższa zmiana zwiększyła dostępność do biletów komunikacji miejskiej na obszarze dynamicznie rozwijającego się osiedla mieszkaniowego.

Od marca, w odpowiedzi na postulaty mieszkańców dzielnicy Szerokie, nastąpiła zmiana trasy przejazdu autobusu linii nr 54. Pojazdy zamiast do pętli w Dąbrowicy zostały skierowane przez ul. Sławin, Lędzian i Ślężan, do nowo wybudowanego miejsca do nawracania, w rejonie skrzyżowania ul. Głównej i Wądolnej. Wraz ze zmianą trasy wydłużone zostały godziny kursowania autobusów linii nr 54 w dzień powszedni. Dodatkowo wprowadzono kursowanie pojazdów w soboty, niedziele i święta.

Uruchomiono również nowe przystanki, m.in. Dworzec Główny PKP – Kunickiego 01, zlokalizowany na ul. Kunickiego za tunelem w kierunku Abramowic, Unicka 04 dla linii nr:  17, 18, 31 i 154 oraz Powojowa NŻ 02 dla linii nr: 16 i 17. Dodatkowo, w związku ze skierowaniem komunikacji miejskiej nowym wiaduktem w ciągu ul. Lubelskiego Lipca ’80, dla linii nr: 1, 13, 28, 34, 45, 150 i N3 zostały uruchomione przystanki na tej właśnie ulicy oraz Stadionowej, Gazowej i Młyńskiej. Zlokalizowany został także dodatkowy przystanek Outlet Center NŻ na ul. Mełgiewskiej, jak również uruchomiono nowe przystanki na terenie Świdnika dla linii nr 5 i 55.

Rok 2015 przyniósł także więcej ulg dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. 1 sierpnia br. weszła w życie nowa uchwała, gwarantująca rozszerzenie uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami transportu publicznego dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich opiekunom. Zmiany są odpowiedzią na wnioski środowisk osób niepełnosprawnych i mają na celu ułatwienie tej grupie osób przemieszczania się po mieście, poprzez zmniejszenie kosztów związanych z odpłatnością za przejazdy komunikacją miejską.

W minionym roku sfinalizowane zostały komponenty projektu unijnego „Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie”. Zakończone zostały dostawy trolejbusów. Łącznie tabor lubelskiej komunikacji miejskiej wzbogacił się o 70 nowoczesnych pojazdów „na szelkach”, a w ręce MPK Lublin została przekazana nowa zajezdnia u zbiegu ulic Pancerniaków i Grygowej. W obiekcie została zastosowana nowoczesna technologia oraz rozwiązania na skalę XXI wieku. Inwestycja objęła m.in. budowę hali obsługowo-naprawczej z myjnią, lakiernią, która pełni rolę kompleksowo wyposażonego warsztatu oraz powstanie budynku administracyjnego. Zajezdnia trolejbusowa jest przystosowana do obsługi 100 trolejbusów oraz 25 pojazdów zaplecza technicznego.

Ponadto Lublin dołączył do grona polskich miast, w których będą w niedalekiej przyszłości eksploatowane elektrobusy. Od czerwca pasażerowie komunikacji miejskiej mogą korzystać z linii EKO obsługiwanej elektrycznym autobusem Ekovolt. Pojazd to efekt współpracy spółki Ursus z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Sp. z o.o. w Lublinie oraz Politechniką Lubelską w ramach Konsorcjum – Autobus Elektryczny. Zasilanie elektrycznego silnika zapewniają litowo-żelazowo-fosforowe baterie. Proces ładowania może odbywać się na dwa sposoby, pierwszy przez standardowe gniazdo sieciowe, drugi – z szybkiej ładowarki zamontowanej na przystanku i zasilanej z sieci trakcyjnej trolejbusów. Ładowarkę tego typu zainstalowano przy przystanku na al. Unii Lubelskiej.

Warto również przypomnieć, że w ramach pilotażu na przystanku Ogród Saski 03 została zamontowana pierwsza uliczna ładowarka do telefonów komórkowych. Testowe urządzenie zostało zamontowane na wiacie przystankowej. Ze stacji ładującej korzystać może jednocześnie pięć osób, bo właśnie tyle posiada portów. Aby bezpłatnie naładować telefon lub inne urządzenie mobilne, wystarczy posiadać przy sobie kabel USB.

W 2015 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, nie zabrakło również działań promocyjnych. Ukazał się premierowy numer „ZTM News” poświęcony zagadnieniom lubelskiej komunikacji miejskiej. Czasopismo ma na celu prezentowanie oraz omówienie najbardziej aktualnych spraw związanych z transportem zbiorowym w naszym mieście. Publikacja jest platformą informacji na temat transportu zbiorowego i jednocześnie kolejnym elementem jego promocji, a tym samym spełnia jeden z celów działalności Zarządu, jakim jest popularyzacja komunikacji miejskiej.

Podczas wakacji, w lipcu i sierpniu, pasażerowie mieli okazję skorzystać z nowej formuły linii turystycznej. Duet trolejbus i autobus, a do tego powrót do lat 70. ubiegłego wieku – takie atrakcje czekały na uczestników tegorocznej linii turystycznej „T”. W każdą wakacyjną niedzielę zapraszaliśmy do odbycia niezapomnianej podróży w przeszłość i poznania Lublina z nietypowej perspektywy – z pokładu zabytkowych pojazdów. Blisko 1,5 tys. pasażerów i 600 sprzedanych biletów – to statystyki szóstego sezonu linii turystycznej.  

Z kolei w lutym, zakończono kampanię społeczną "Życzliwość jest w nas. Ustąp. Podziękuj" dotyczącą zagadnienia ustępowania miejsca w pojazdach komunikacji miejskiej. Celem kampanii było podniesienie szeroko rozumianej świadomości pasażerów poprzez zwrócenie uwagi na potrzebę ustępowania miejsc oraz zachęcenie pasażerów do wzajemnej życzliwości podczas podróży komunikacją miejską.

 
Wstecz