Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie

Uprawnienia ustawowe

UPRAWNIENIA USTAWOWE DO PRZEJAZDÓW BEZPŁATNYCH I ULGOWYCH
W POJAZDACH KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ WYKONYWANEJ NA ZLECENIE ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO W LUBLINIE

Lp. Osoby uprawnione do przejazdów bezpłatnych Podstawa uprawnienia/ dokument poświadczający uprawnienie
1 Posłowie na Sejm i Senatorowie Legitymacja Posła, Senatora
2 Inwalidzi wojenni, inwalidzi wojskowi, których niepełnosprawność powstała w związku z pełnieniem niezawodowej służby wojskowej oraz inwalidzi będący ofiarami represji okresu wojennego i powojennego Książka inwalidy wojennego, wojskowego lub legitymacja osoby represjonowane - wystawione przez organ rentowy
3 Przewodnicy towarzyszący inwalidom wojennym, wojskowym oraz inwalidom będącym ofiarami represji okresu wojennego i powojennego zaliczonym do znacznego stopnia niepełnosprawności czyli całkowicie "niezdolnym do pracy i niezdolnym do samodzielnej egzystencji" Książka inwalidy wojennego, wojskowego lub legitymacja osoby represjonowanej okazana przez inwalidę

Lp. Osoby uprawnione do przejazdów ulgowych Podstawa uprawnienia / dokument poświadczający uprawnienie
1 Studenci** polskich szkół wyższych Ważna legitymacja studencka wydana przez polską szkołę wyższą
2 Kombatanci Zaświadczenie lub legitymacja kombatancka
3 Osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego Zaświadczenie lub legitymacja wydana przez organy administracji państwowej
 
** student – jest to osoba kształcąca się na studiach pierwszego (studia licencjackie lub inżynierskie) lub drugiego stopnia (studia magisterskie) – Prawo o szkolnictwie wyższym art.2 ust. 1 pkt. 18k i 5 (Dz.U. z 2005r. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.).
 
Wstecz