Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie

Wzór kasowania biletów papierowych

Nadruk kasowania uzyskuje się poprzez umieszczenie biletu papierowego w szczelinie kasownika i przytrzymanie go do chwili całkowitego wyciszenia sygnału dźwiękowego urządzenia drukującego. Nadruk kasowania może wystąpić na awersie lub rewersie biletu jednoprzejazdowego/czasowego.

Cyfrowy nadruk kasowania oznacza kolejno:

nr inwentarzowy pojazdu / dzień / miesiąc / godzina / minuty

np. 86 14 01 12 00 i może być poprzedzony napisem LUBLIN.

Przypominamy, że przed skasowaniem, bilet jednoprzejazdowy/czasowy należy sprawdzić po obu stronach czy nie nosi śladów poprzedniego kasowania. W przypadku stwierdzenia niezgodności parametrów wydruku kasownika, należy ten fakt zgłosić kierowcy pojazdu.Wstecz