Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie

Opłaty dodatkowe ważne od 1 lutego 2016 r.

Równowartość opłaty dodatkowej od dnia 1 lutego 2016 r. wynosi:

  • za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu – 160,00 zł, a w przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej u kontrolera lub w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu – 112,00 zł
  • za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu – 128,00 zł, a w przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej u kontrolera lub w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu – 89,60 zł
  • za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny – 480,00 zł.

Równowartość opłaty manipulacyjnej wynosi:

  • za koszty czynności związanych ze zwrotem lub umorzeniem opłaty dodatkowej, dokonywanych przez Biuro Obsługi Klienta ZTM, pobieranej w przypadku, gdy zostanie przedstawiony, w terminie 7 dni od daty przejazdu, ważny imienny bilet okresowy lub dokument uprawniający do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu, którego nie można było okazać kontrolerowi – 10,00 zł.

Na podstawie Zarządzenia nr 47/2016 Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie z dnia 1 lutego 2016 r. w sprawie wysokości opłaty dodatkowej oraz opłaty manipulacyjnej.
Wstecz