Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie

Opłaty dodatkowe ważne od 13 maja 2017 r.

Opłata dodatkowa od dnia 13 maja 2017 r. wynosi:

1. za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu - 160,00 zł*;

a) w przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej u kontrolera biletów w trakcie przeprowadzanej kontroli  – 96,00 zł*;
b) w przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty – 112,00 zł*;

2. za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu – 128,00 zł*;

a) w przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej u kontrolera biletów w trakcie przeprowadzanej kontroli – 76,80 zł*;
b) w przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty – 89,60 zł*;

*do opłaty dodatkowej należy doliczyć właściwą wartość biletu normalnego lub ulgowego za dany przejazd

3. za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny – 480,00 zł.

Opłata manipulacyjna wynosi 10,00 zł – za czynności związane ze zwrotem lub umorzeniem należności za przejazd i opłaty dodatkowej dokonywane w przypadku gdy w terminie 7 dni od daty przejazdu pasażer przedstawi w ZTM ważny imienny bilet okresowy albo dokument uprawniający do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu, którego nie okazał kontrolerowi podczas przejazdu.

Na podstawie Zarządzenia nr 14/2017 Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie wysokości opłaty dodatkowej oraz opłaty manipulacyjnej
Wstecz