Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie

Opłaty dodatkowe ważne od 1 lipca 2022 r.

Opłata dodatkowa od dnia 1 lipca 2022 r. wynosi:

1. za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu - 230 zł*;

a) w przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej u kontrolera biletów w trakcie przeprowadzanej kontroli  – 138,00 zł*;
b) w przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty – 161,00 zł*;

2. za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu – 184,00 zł*;

a) w przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej u kontrolera biletów w trakcie przeprowadzanej kontroli – 110,40 zł*;
b) w przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni od daty wystawienia wezwania do zapłaty – 128,80 zł*;

*do opłaty dodatkowej należy doliczyć właściwą wartość biletu jednoprzejazdowego normalnego lub ulgowego za dany przejazd

3. za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego bez uzasadnionej przyczyny – 690,00 zł.

Opłata manipulacyjna wynosi 10,00 zł – za czynności związane ze zwrotem lub umorzeniem należności za przejazd i opłaty dodatkowej dokonywane w przypadku gdy w terminie 7 dni od daty przejazdu pasażer przedstawi w ZTM ważny imienny bilet okresowy albo dokument uprawniający do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu, którego nie okazał kontrolerowi podczas przejazdu.

Na podstawie Zarządzenia nr 021.ZTM.14.2022 Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie wysokości opłaty dodatkowej oraz opłaty manipulacyjnej
Wstecz