Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie

Gdzie i w jaki sposób wyjaśniać sprawy związane z kontrolą biletów i nałożonymi opłatami dodatkowymi?

Wszelkimi sprawami związanymi z kontrolą biletów i nałożonymi opłatami dodatkowymi zajmuje się Biuro Obsługi Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie – ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin, telefon: 81 466 96 64, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 16:45.

Informacje dla osób, które otrzymały Wezwanie do zapłaty

1. Opłatę dodatkową i opłatę za przejazd należy wpłacić w terminie 14 dni od daty jej wystawienia w BOK lub na konto:
 BANK PEKAO SA V O Lublin Nr 69 1240 1503 1111 0010 2424 1273
 
2.Uregulowanie opłaty dodatkowej w terminie do 7 dni uprawnia do jej obniżenia o 30% - skorzystanie tego uprawnienia nie zwalnia z obowiązku uregulowania opłaty za przejazd. Złożenie reklamacji w sprawie nałożenia opłaty dodatkowej nie wydłuża okresu trwania bonifikaty.

3. Nieuregulowanie opłaty dodatkowej w terminie 14 dni spowoduje wszczęcie procedury windykacji. Wiąże się to z naliczaniem dodatkowych kosztów w postaci odsetek ustawowych.

4. W przypadku zwłoki w uregulowaniu opłaty dodatkowej i opłaty za przejazd dalsza windykacja odbywać się może za pośrednictwem profesjonalnych firm windykacyjnych a także w drodze sądowego postępowania sądowego.

5. Istnieje możliwość uregulowania opłaty dodatkowej wraz opłatą za przejazd w systemie ratalnym na pisemny wniosek złożony w BOK.

6. W przypadku przedstawienia przez pasażera w BOK nie później niż w terminie 7 dni od dnia przewozu ważnego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu lub biletu okresowego imiennego, którego nie okazał on w czasie kontroli wystawiona opłata za przewóz oraz opłata dodatkowa zostają umorzone po uiszczeniu przez pasażera opłaty manipulacyjnej.
Wstecz