Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie

Uzyskanie duplikatu karty

Uzyskanie duplikatu KBE możliwe jest w przypadku:

1. Zagubienia/kradzieży Karty imiennej
2. Aktualizacji danych osobowych użytkownika zapisanych na Karcie (zmiana nazwiska)
3. Uszkodzenia Karty przez użytkownika (złamanie, wygięcie)
4. Ujawnienia wady fabrycznej, uniemożliwiającej zakodowanie bądź odczytanie zakodowanego na niej Biletu
5. Rezygnacji korzystania z ELS/ELD na rzecz KBE

Duplikat Karty wydawany jest w PSB ZTM w Lublinie (ul. Nałęczowska 14 oraz ul. Zielona 5, pn. – pt. 7: 15 – 16: 45) niezwłocznie po wypełnieniu wniosku reklamacyjnego.

W przypadkach określonych w pkt. 1, 2 i 3  za wydanie duplikatu pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 10,00 zł.

Opłata manipulacyjna nie jest pobierana w przypadku:

1.    Stwierdzenia w PSB ZTM w Lublinie wady fabrycznej Karty, uniemożliwiającej jej prawidłowe użytkowanie (pkt.4)
2.    Wyrabiania pierwszej Karty Biletu Elektronicznego osobom, które korzystały z Elektronicznej Legitymacji Studenckiej/Doktoranckiej  jako nośnika biletów komunikacji miejskiej
3.    Aktualizacji danych osobowych nie skutkujących koniecznością wymiany Karty (np. zmiana adresu)

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z BOK ZTM w Lublinie pod nr tel. 81 4669664 lub mailowo: bok@ztm.lublin.eu

 
Wstecz