Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie

Jak uzyskać Kartę Biletu Elektronicznego?

I. Jak uzyskać imienną Kartę Biletu Elektronicznego?

PRZEZ INTERNET:   Wypełnij wniosek online

W przypadku złożenia wniosku drogą internetową należy:

1/ dołączyć w formie załącznika zdjęcie w formacie jpg o wymiarach 25 x 30 mm i rozdzielczości 300 dpi.,

2/ autoryzować (poprzez kliknięcie) przesłany na adres mailowy wpisany we wniosku w wiadomości zwrotnej generowanej automatycznie przez ZTM link aktywacyjny. Przesłane, lecz nieautoryzowane Wnioski będą usuwane po upływie 7 dni od daty otrzymania Wniosku , co będzie równoznaczne z niezłożeniem Wniosku,

3/ ) zgłosić się do PSB nr 1 (ul. Nałęczowska 14)  wraz z dokumentem tożsamości.

OSOBIŚCIE:

1/ Pobierz Wniosek o wydanie Karty w PSB ZTM w Lublinie lub w innych punktach sprzedaży lub wydrukuj ze strony internetowej: http://ztm.lublin.eu/pl/dla-pasazera/wnioski-do-zlozenia lub pobierz tutaj.

2/ Wypełnij Wniosek. Do Wniosku dołącz aktualne zdjęcie o wymiarach 2,5 x 3,0 cm (zdjęcie jak do dowodu lub paszportu). W przypadku braku zdjęcia można je wykonać nieodpłatnie w PSB nr 1  (ul.Nałęczowska 14) lub PSB nr 2 
(ul. Zielona 5).

3/ Przynieś wypełniony Wniosek osobiście do Punktu Sprzedaży biletów.

4/ Kartę odbierz osobiście w PSB , w którym złożyłeś Wniosek, po upływie 5 dni roboczych od daty złożenia Wniosku i weryfikacji danych w nim zawartych. Pierwszą Kartę otrzymasz bezpłatnie.

PAMIĘTAJ:
- WEŹ ZE SOBĄ WAŻNY DOKUMENT TOŻSAMOŚCI.
- NIEKOMPLETNY LUB BŁĘDNIE WYPEŁNIONY WNIOSEK NIE STANOWI PODSTAWY DO WYDANIA KARTY.

II. Jak uzyskać Kartę Biletu Elektronicznego na okaziciela?

Kartę Biletu Elektronicznego na okaziciela można uzyskać bezpłatnie pod warunkiem zakodowania na niej dowolnego biletu okresowego na okaziciela lub dowolnych biletów jednoprzejazdowych lub czasowych o łącznej wartości nominalnej minimum 50,00 zł w niżej wymienionych Punktach sprzedaży:

1/ Punkt Sprzedaży Biletów ZTM w Lublinie, ul. Nałęczowska 14
poniedziałek - piątek 7:15 - 16:45

2/ Punkt Sprzedaży Biletów ZTM w Lublinie, ul. Zielona 5
poniedziałek - piątek 7:15 - 16:45
Wstecz