Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie

Cennik biletów obowiązujący w Pierwszej Strefie Biletowej (1) ważny od 1 lutego 2016 r.

OPŁATY ZA PRZEWÓZ OSÓB ŚRODKAMI LOKALNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO
REALIZOWANEGO NA ZLECENIE ZTM W LUBLINIE W PIERWSZEJ STREFIE BILETOWEJ (1)

Lp.

RODZAJ OPŁATY

strefa

NORMALNY

ULGOWY

1.

BILETY JEDNOPRZEJAZDOWE

   

1.1.

Bilet jednoprzejazdowy 2) - uprawnia do jednokrotnego przejazdu na dowolnej trasie bez możliwości przesiadania się do innego pojazdu

1

4,00

2,00

2.

BILETY CZASOWE

   

2.1.

Bilet 30-minutowy - ważny przez 30 minut od momentu skasowania z możliwością przesiadania się do innych pojazdów lub ważny w pojeździe, w którym został skasowany, na całej długości trasy, tj. do przystanku końcowego, bez względu na czas przejazdu

1

3,20

1,60

2.2.

Bilet 60-minutowy - ważny przez 60 minut od momentu skasowania z możliwością przesiadania się do innych pojazdów

1

3,60

1,80

2.3.

Bilet 2 - godzinny - ważny przez 2 godziny od momentu skasowania z możliwością przesiadania się do innych pojazdów

1

5,00

2,50

2.4.

Bilet 12 - godzinny  - ważny przez 12 godzin od momentu skasowania

1

9,00

4,50

2.5.

Bilet 120 - godzinny  - ważny przez 120 godzin od momentu skasowania

1

30,00

15,00

3.

BILETY OKRESOWE IMIENNE

   

3.1.

Bilet 10 - dniowy na 1 linię - ważny przez kolejne 10 dni

1

28,00

14,00

3.2.

Bilet 10 - dniowy na wszystkie linie - ważny przez kolejne 10 dni

1

40,00

20,00

3.3

Bilet 30 - dniowy na 1 linię 1) - ważny przez kolejne 30 dni

1

70,00

35,00

3.4.

Bilet 30 - dniowy na wszystkie linie 1) - ważny przez kolejne 30 dni

1

92,00

46,00

3.5.

Bilet 90 - dniowy na 1 linię 1) - ważny przez kolejne 90 dni

1

160,00

80,00

3.6.

Bilet 90 - dniowy na wszystkie linie 1) - ważny przez kolejne 90 dni

1

240,00

120,00

3.7.

Bilet 150 - dniowy na 1 linię 1) - ważny przez kolejne 150 dni

1

244,00

122,00

3.8.

Bilet 150 - dniowy na wszystkie linie 1) - ważny przez kolejne 150 dni

1

380,00

190,00

3.9.

Bilet rodzinny - bilet 12-miesięczny na wszystkie linie

1

10,00

4.

BILETY OKRESOWE NA OKAZICIELA

   

4.1.

Bilet 30 - dniowy na wszystkie linie 1) - ważny przez kolejne 30 dni

1

130,00

4.2.

Bilet 90 - dniowy na wszystkie linie 1) - ważny przez kolejne 90 dni

1

300,00

4.3.

Bilet 150 - dniowy na wszystkie linie 1) - ważny przez kolejne 150 dni

1

450,00


Obszar Pełnej Strefy Biletowej obejmuje swym zasiegiem teren miasta Lublin oraz trasy linii komunikacyjnych nr: 2, 3, 4, 8, 12, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 30, 33, 42, 44, 52, 54, 70, 73, 74, 78, 79 i 85 tj. częściowo przebiegających przez tereny gmin ościennych, z uwzględnieniem również tras linii nr 5, 35, 55 i N2.

Cała trasa linii nr 35 oraz część tras linii nr 5, 55 i N2, przebiegająca poza granicami gminy Lublin, znajduje się w Drugiej Strefie Biletowej.

Granicą stref, w stronę Mełgwi / Portu Lotniczego Lublin dla linii nr 5 jest przystanek Kolonia Świdnik Mały - rondo NŻ 01, natomiast w kierunku Brama Krakowska przystanek Kolonia Świdnik Mały - rondo NŻ 02.

Granicą stref dla linii nr 55 w stronę Świdnika jest przystanek Doświadczalna, zlokalizowany na al. Witosa w Lublinie (z wyłączeniem kursów zajeżdżających na Felin Europark - wówczas granicą stref jest przystanek Felin Europark), natomiast w kierunku Lublina przystanek Felin Europark.

Granicą stref dla linii N2 w stronę Świdnika jest przystanek Doświadczalna 05, zlokalizowany na al. Witosa w Lublinie, natomiast w kierunku Lublina przystanek Doświadczlna 03, zlokalizowany na ul. Doświadczalnej.

1) z biletu 30 – dniowego, 90-dniowego i 150-dniowego, który ważny jest od pierwszego dnia miesiąca, korzysta się do ostatniego dnia miesiąca w którym upływa termin ważności biletu, z wyłączeniem biletu ważnego od pierwszego dnia miesiąca lutego;
2) bilet jednoprzejazdowy pasażer kupuje wyłacznie u kierowcy;
3) bilety obowiązujące w Pierwszej Strefie Biletowej obowiązują wyłacznie w tej Strefie, zarówno w komunikacji dziennej jak i nocnej.
Wstecz