Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie

Cennik biletów obowiazujący w Pełnej Strefie Biletowej (1+2) ważny od 1 lutego 2016 r.

OPŁATY ZA PRZEWÓZ OSÓB ŚRODKAMI LOKALNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO
REALIZOWANEGO NA ZLECENIE ZTM W LUBLINIE W PEŁNEJ STREFIE BILETOWEJ (1+2)

Lp.

RODZAJ OPŁATY

strefa

NORMALNY

ULGOWY

1.

 BILETY JEDNOPRZEJAZDOWE

   

1.1.

 Bilet jednoprzejazdowy - uprawnia do jednokrotnego przejazdu na całej trasie bez możliwości przesiadania się do innego pojazdu

1+2

4,20

2,10

2.

 BILETY CZASOWE

   

2.1.

 Bilet 2-godzinny - ważny przez 2-godziny od momentu skasowania z mozliwością przesiadania sie do innych pojazdów 1+2 6,20 3,10

3.

 BILETY OKRESOWE IMIENNE

     

3.1.

 Bilet 10-dniowy na 1 linię - ważny przez kolejne 10 dni

1+2

44,00

22,00

3.2

 Bilet 10-dniowy na wszystkie linie - ważny przez kolejne 10 dni

1+2

59,00

29,50

3.3.

 Bilet 30-dniowy na 1 linię 1)  - ważny przez kolejne 30 dni

1+2 100,00 50,00

3.4

 Bilet 30-dniowy na wszystkie linie 1)  - ważny przez kolejne 30 dni

1+2 138,00 69,00
3.5

 Bilet 90-dniowy na 1 linię 1)  - ważny przez kolejne 90 dni

1+2 228,00 114,00

3.6.

 Bilet 90-dniowy na wszystkie linie 1)  - ważny przez kolejne 90 dni

 1+2 340,00 170,00

3.7.

 Bilet 150-dniowy na 1 linię 1) - ważny przez kolejne 150 dni

1+2 348,00 174,00

3.8

 Bilet 150-dniowy na wszystkie linie1) - ważny przez kolejne 150 dni

 1+2 540,00

270,00

4.

 BILETY TURYSTY - kodowane wyłącznie na Kartach Turysty

4.1.

 BILET turysty 24 - godzinny - ważny przez 24 godziny od momentu skasowania z możliwością przesiadania się do innych pojazdów

1+2 13,00 6,50

4.2.

BILET turysty 72 - godzinny - ważny przez 72 godziny od momentu skasowania z możliwością przesiadania się do innych pojazdów 1+2 22,00 11,00


Pełna Strefa Biletowa stanowi połączenie Pierwszej i Drugiej Strefy Biletowej.

Obszar Pełnej Strefy Biletowej obejmuje swym zasiegiem teren miasta Lublin oraz trasy linii komunikacyjnych nr: 2, 3, 4, 8, 12, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 30, 33, 42, 44, 52, 54, 70, 73, 74, 78, 79 i 85 tj. częściowo przebiegających przez tereny gmin ościennych, z uwzględnieniem również tras linii nr 5, 35, 55 i N2.

Cała trasa linii nr 35 oraz część tras linii nr 5, 55 i N2, przebiegająca poza granicami gminy Lublin, znajduje się w Drugiej Strefie Biletowej.

1) z biletu 30 – dniowego, 90-dniowego oraz 150-dniowego, który ważny jest od pierwszego dnia miesiąca, korzysta się do ostatniego dnia miesiąca w którym upływa termin ważności biletu, z wyłączeniem biletu ważnego od pierwszego dnia miesiąca lutego;
2) bilety obowiązujące w Pełnej Strefie Biletowej obowiązują zarówno w Pierwszej jak i Drugiej Strefie Biletowej, zarówno w komunikacji dziennej jak i nocnej.
Wstecz