Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie

Cennik biletów obowiązujący w Drugiej Strefie Biletowej (2) ważny od 1 lutego 2016 r.

OPŁATY ZA PRZEWÓZ OSÓB ŚRODKAMI LOKALNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO
REALIZOWANEGO NA ZLECENIE ZTM W LUBLINIE W DRUGIEJ STREFIE BILETOWEJ (2)

Lp.

RODZAJ OPŁATY

strefa

NORMALNY

ULGOWY

1.

BILETY JEDNOPRZEJAZDOWE

   

1.1.

 Bilet jednoprzejazdowy - uprawnia do jednokrotnego przejazdu na całej trasie w obrębie strefy bez możliwości przesiadania się do innego pojazdu

2

3,00

1,50

2.

BILETY OKRESOWE IMIENNE

   

2.1.

 Bilet 10-dniowy na wszystkie linie - ważny przez kolejne 10 dni

2

24,00

12,00

2.2.

 Bilet 30-dniowy na wszystkie linie 1)  - ważny przez kolejne 30 dni

 2  54,00  27,00

2.3

 Bilet 90-dniowy na wszystkie linie 1)  - ważny przez kolejne 90 dni

 2  136,00  68,00

2.4

 Bilet 150-dniowy na wszystkie linie 1) - ważny przez kolejne 150 dni

 2  216,00  108,00

Część tras linii nr 5, 55 i N2, przebiegająca poza granicami gminy Lublin, znajduje się w Drugiej Strefie Biletowej. 

Granicą stref, w stronę Mełgwi / Portu Lotniczego Lublin dla linii nr 5 jest przystanek Kolonia Świdnik Mały - rondo NŻ 01, natomiast w kierunku Brama Krakowska przystanek Kolonia Świdnik Mały - rondo NŻ 02.

Granicą stref dla linii nr 55 w stronę Świdnika jest przystanek Doświadczalna, zlokalizowany na al. Witosa w Lublinie (z wyłączeniem kursów zajeżdżających na Felin Europark - wówczas granicą stref jest przystanek Felin Europark), natomiast w kierunku Lublina przystanek Felin Europark.

Granicą stref dla linii N2 w stronę Świdnika jest przystanek Doświadczalna 05, zlokalizowany na al. Witosa w Lublinie, natomiast w kierunku Lublina przystanek Doświadczlna 03, zlokalizowany na ul. Doświadczalnej.

1) z biletu 30-dniowego, 90-dniowego oraz 150-dniowego, który ważny jest od pierwszego dnia miesiąca, korzysta się do ostatniego dnia miesiąca w którym upływa termin ważności biletu, z wyłączeniem biletu ważnego od pierwszego dnia miesiąca lutego;
2) bilety obowiązujące w Drugiej Strefie Biletowej obowiązują wyłącznie w tej Strefie, zarówno w komunikacji dziennej jak i nocnej.
Wstecz