Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie

Zmiany w rozkładach ważne od 21 marca 2022 r.

Zgodnie z założonym planem, w marcu rozpoczęliśmy elektroniczny pomiar pasażerów prowadzony za pośrednictwem bramek zliczających w pojazdach komunikacji miejskiej. Nasze badania prowadzimy również w formie tradycyjnej, za pośrednictwem ankiet przeprowadzanych przez naszych rewizorów. Wszystkie zebrane dane stanowią podstawę do podejmowania decyzji w zakresie zmian w rozkładach, a komplet danych stanowić będzie wkład do opracowania siatki połączeń nowego Dworca Metropolitalnego. Wyniki monitoringu i wpływające wnioski pozwolą na podejmowanie dalszych decyzji i dostosowanie połączeń do potrzeb mieszkańców – pasażerów. W trakcie trwających badań mogą wystąpić rotacje w zakresie taboru obsługującego poszczególne linie. Wynika to z faktu, że blisko 30% taboru wyposażone jest w urządzenia do monitorowania napełnienia (bramki zliczające), a pojazdy te kierowane są na linie, które aktualnie podlegają monitorowaniu.

Z uwagi na powyższe ZTM w Lublinie od 21 marca 2022 r. (poniedziałek) wprowadza zmiany w komunikacji miejskiej.

1. Zwiększenie liczby kursów w dni powszednie w godzinach porannego i popołudniowego szczytu komunikacyjnego (6:30-8:30, 14:00-17:00) linii nr 17, 26, 31, 57, 150, 151, 158 (częstotliwość co 15 minut zamiast co 20 minut).

2. Przebudowa rozkładu jazdy i zwiększenie liczby kursów linii nr 16 w dni powszednie

3. Zmiana tras linii nr 5, 35 i 55 w Świdniku (wniosek gminy Świdnik) poprzez włączenie do obsługi węzła przesiadkowego przy dworcu kolejowym Świdnik Miasto, uruchomienie dodatkowych 4 par kursów linii nr 55 do Świdnika oraz zakończenie objazdu ul. Dworcowej dla linii nr 35:

5: … - Żwirki i Wigury - al. Lotników Polskich - Dworzec Świdnik Miasto - al. Lotników Polskich - Racławicka - …
35: … - Racławicka - Partyzantów - Traugutta - Dworcowa - Struga - Dworzec Świdnik Miasto -
al. Lotników Polskich - Niepodległości - …
55: … - Niepodległości - al. Lotników Polskich [- Świdnik stadion] - Dworzec Świdnik Miasto (zmiana przystanku końcowego i początkowego z "Świdnik Helikopter" na "Dworzec Świdnik Miasto".

4. Nowy rozkład jazdy linii nr 70 zakładający korektę liczby kursów oraz zmianę trasy wybranych kursów w dni powszednie w celu usprawnienia dojazdu do zakładów pracy znajdujących się na terenie specjalnej strefy ekonomicznej:

  • trasa przejazdu kursów z przystanku Felin 02 realizowanych o godzinie 5:29 i 13:30
    Felin - Doświadczalna - al. Witosa - Grygowej - Plewińskiego - Braci Krausse - Rataja - Brzegowa - Vetterów - Moritza - Krępiecka - al. Witosa - Doświadczalna – Felin
  • trasa przejazdu kursów z przystanku Felin 02 realizowanych o godzinie 20:13 i 22:08
    Felin - Doświadczalna - al. Witosa - Grygowej - Plewińskiego - Braci Krausse - Vetterów - Moritza - Krępiecka - al. Witosa - Doświadczalna - Felin

5. Korekty godzin odjazdu wybranych kursów linii nr 2, 11, 18, 36, 42, 78, 153, 159

6. Zmiany nazw przystanków w Świdniku

  • z "Lotników Polskich - szpital NŻ" na "Dworzec Świdnik Miasto"
  • z "Świdnik Dworzec Wschodni" na "Dworzec Świdnik Wschodni"

7. Elektryfikacja kolejnych linii i kursów

Linia nr 1 (wszystkie kursy w sobotę), 2 (wybrane kursy i wszystkie w dzień świąteczny), 7 (wszystkie kursy), 13 (wybrane kursy i wszystkie w dzień świąteczny), 18 (wybrane kursy), 29 (wszystkie kursy w dni powszednie), 38 (wszystkie kursy – obsługa trolejbusami) i 40 (wybrane kursy).

 
Wstecz