Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie

Zmiany w rozkładach jazdy obowiązujące od 3 września br.

Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie informuje, że od 3 września b. zaczną obowiązywać poniższe zmiany w rozkładach jazdy.

1. Zmiany w obsłudze Strefy Ekonomicznej na Felinie

Mając na uwadze wnioski zakładów pracy zlokalizowanych na terenie Strefy Ekonomicznej na Felinie dotyczące dojazdu i powrotu pracowników, wprowadzono następujące zmiany w obsłudze tej części miasta:

•    linia nr 14 – zmiana trasy przejazdu na terenie Strefy Ekonomicznej oraz skierowanie dodatkowych kursów w dzień powszedni do jej obsługi:

Trasa przejazdu linii nr 14 prowadzić będzie ulicami: … - Moritza – Vetterów – Braci Krauze – Rondo Przemysłowców – Braci Krauze – Vetterów – Felin Uniwersytet

•    linie nr: 21, 23 i 47 – wydłużenie dodatkowych kursów do przystanku Felin Spiessa w dzień powszedni

Godziny realizacji kursów obsługujących Strefę Ekonomiczną na Felinie zostały uzgodnione z przedstawicielami zakładów pracy zlokalizowanych na Felin Europark.

2. Zmiany w obsłudze komunikacyjnej Świdnika  

W porozumieniu z Burmistrzem Miasta Świdnik wprowadzono dodatkowe kursy linii nr 5 i 55 do Świdnika:

•    linia nr 5 – po 2 pary kursów w dzień powszedni realizowanych na trasie Brama Krakowska – Port Lotniczy Lublin
- odjazdy z Bramy Krakowskiej 11:20, 13:20
- odjazdy z Portu Lotniczego 12:30, 14:35

•    linia nr 55 –  po 2 pary kursów w dzień powszedni, soboty i niedzielę
- dzień powszedni odjazdy ze Świdnika 4:39, 12:28
- dzień powszedni odjazdy z  os. Choiny 11:20, 22:38
- sobota odjazdy ze Świdnika 5:48, 14:04
- sobota odjazdy z os. Choiny 12:44, 18:47
- dni świąteczne odjazdy ze Świdnika 15:21, 19:20
- dni świąteczne odjazdy z os. Choiny 13:55, 17:59

3. Zmiana granicy strefy biletowej dla linii nr 5  

W odpowiedzi na wniosek Wójta Gminy Wólka w sprawie zmiany granicy II strefy biletowej na linii nr 5 przystanki Kolonia Świdnik Mały NŻ 01 i 02 oraz Kolonia Świdnik Mały – rondo NŻ 01 i 02 zostają włączone do Pierwszej Strefy Biletowej. Tym samym granicą II strefy biletowej dla linii nr 5 w stronę Mełgwi / Portu Lotniczego Lublin staje się przystanek Kolonia Świdnik Mały NŻ 01, natomiast w kierunku Bramy Krakowskiej Kolonia Świdnik Mały – rondo NŻ 02.  

4. Zmiany czasów przejazdów międzyprzystankowych  

W związku z trwającymi remontami w mieście, na wnioski kierowców oraz pasażerów, wprowadzono korektę czasów przejazdów pomiędzy wybranymi przystankami w celu dostosowania rozkładów jazdy do panujących warunków drogowych. Powyższa zmiana mogła spowodować zmiany godzin odjazdów poszczególnych linii komunikacyjnych z wybranych przystanków.
Jednocześnie w celu poprawy punktualności kursowania dokonano przebudowy rozkładów jazdy wybranych linii wydłużając między innymi postoje wyrównawcze na przystankach końcowych, co w efekcie wpłynęło na zmianę częstotliwość kursowania linii nr: 19, 50 i 159, w dzień powszedni w godzinach szczytu.

5. Funkcjonowanie komunikacji nocnej  

We wrześniu br. komunikacja nocna kursuje z częstotliwością co 60 min. W noce z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę do obsługi linii nocnych kierowany będzie tabor z grupy "Niski Przegubowy".

6. Obsługa Zalewu Zemborzyckiego  

•    linia nr 8 – w soboty niedziele i dni świąteczne obsługa taborem z grupy „Niski Przegubowy”

•    linia nr 15 – w soboty niedzielę i dni świąteczne obsługa taborem z grupy „Niski Przegubowy”,

•    linia nr 21  – w soboty niedzielę i dni świąteczne obsługa taborem z grupy „Niski”,

•    linia nr 37 – przez cały tydzień wybrane kursy wydłużone do pętli Dąbrowa – w soboty niedziele i dni świąteczne obsługa taborem z grupy „Niski Przegubowy”

•    linia nr 38  – obsługa przez wszystkie dni tygodnia taborem z grupy „Niski”

•    linia nr 40 – w soboty niedzielę i dni świąteczne obsługa taborem z grupy „Niski Przegubowy”

7. Inne zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej  

•    linia nr 2  –  zwiększenie częstotliwości kursowania w soboty do 40 min.

•    linia nr 20 – zwiększenie częstotliwości kursowania w soboty do 40 min.

•    linia nr 52 – zwiększenie częstotliwości kursowania w dzień powszedni

•    linia nr 78 – w wydłużenie w soboty większości kursów do przystanku Zemborzyce Podleśne i związana z tym korekta godzin odjazdów poszczególnych kursów

8. Utrzymanie dotychczasowych objazdów

Jednocześnie ZTM w Lublinie informuje, że od 3 września br. utrzymane zostaną trasy zmienione na następujących liniach:

•    linie nr: 1 i 36 – w związku z budową wiaduktu na ul. Grygowej,
•    linie nr: 6, 11, 21 – w związku z zamknięciem dla ruchu ul. Wrotkowskiej,
•    linie nr: 7, 50 – w związku z zamknięciem dla ruchu łącznicy pomiędzy ul. Rataja i ul. Grygowej,
•    linie nr: 14, N2 – w związku z remontem skrzyżowania ul. droga Męczenników Majdanka i ul. Sulisławicka i ul. Grabskiego.
Wstecz