Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie

Zmiana sposobu uczestnictwa w tegorocznej linii turystycznej_ruszają zapisy

Z uwagi na niesłabnące zainteresowanie ze strony pasażerów (turystów i mieszkańców) wzięciem udziału w przejażdżce tegoroczną linią turystyczną oraz uporządkowanie systemu kolejkowego, ZTM w Lublinie uruchamia obowiązkowe zapisy na kursy Skody i Gutka. Na poszczególne kursy należy zapisać się mailowo na adres: liniaturystyczna@ztm.lublin.eu

Warunkiem uczestnictwa w wybranym kursie jest poprawna i potwierdzona przez ZTM w Lublinie rejestracja.

W treści zgłoszenia należy podać imię i nazwisko uczestnika, adres e-mali, na który pasażer otrzyma potwierdzenie zapisu, datę i godzinę kursu, w którym chce wziąć udział oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez umieszczenie w mailu stosownych oświadczeń.

Oświadczenia:
1/ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie moich danych osobowych w zakresie: imię, nazwisko, adres e-mail w celu rezerwacji biletów na przejazd linią turystyczną komunikacji miejskiej. Jednocześnie jestem świadomy/a, że mam prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
2/ Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych, zamieszczoną na stronie ZTM w Lublinie.

Klauzula informacyjna

Dany uczestnik może zapisać się wyłącznie na jeden kurs w tegorocznym sezonie.

Rejestracji dokonać można wyłącznie mailowo na adres liniaturystyczna@ztm.lublin.eu

Rejestracja uczestnictwa trwa do wyczerpania puli miejsc.

W przypadku, gdy uczestnik nie będzie mógł wziąć udziału w kursie, na który jest zapisany, prosimy o ponowną wiadomość z odwołaniem rezerwacji.

W kursach realizowanych od 17 lipca br. mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które zapisały się na dany kurs mailowo i otrzymały potwierdzenie ze strony ZTM o pozytywnej rejestracji. Przed wejściem do pojazdu nastąpi weryfikacja danych uczestnika kursu z danymi podanymi w mailu.
Osoby, których dane nie znajdą się na liście osób zarejestrowanych nie nie zostaną wpuszczone do pojazdu.

Udział nieletnich dzieci w wydarzeniu możliwy jest wyłącznie w obecności pełnoletniego opiekuna. Dziecko bez pełnoletniego opiekuna nie zostanie wpuszczone do pojazdu. Dzieci do lat 4 podróżują na kolanach opiekuna (nie posiadają samodzielnego miejsca siedzącego). Pełnoletnia młodzież może wziąć udział w akcji indywidualnie.

W dalszym ciągu obowiązuje limit miejsc. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. W Gutku jest 27 miejsc siedzących przeznaczonych dla pasażerów, a w Skodzie jest 26.

Harmonogram kursowania:
1/ Skoda: 31 lipca oraz 14 i 28 sierpnia
2/ Gutek: 17 i 24 lipca oraz 7 i 21 sierpnia
Wstecz