Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie

Zaproszenie do udziału w badaniach nt. mobilności miejskiej

Gmina Lublin, będąc członkiem wspólnoty Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii ds. mobilności miejskiej, aktywnie uczestniczy w projekcie „Proaktywny asystent podróży wspomagany sztuczną inteligencją, monitorujący doświadczenia użytkowników i tworzący spersonalizowane rozwiązania w zakresie mobilności”.

Głównym celem Projektu jest opracowanie pilotażowego rozwiązania w postaci aplikacji mobilnej o charakterze planera podróży. Różnicą w stosunku do istniejących rozwiązań w tym zakresie jest zorientowanie na użytkownika i sugerowanie tras na podstawie osobistych – definiowanych przez samych użytkowników – preferencji podróży. W ramach Projektu opracowane zostaną narzędzia analityczne służące stworzeniu planera podróży oraz aplikacji pilotażowej. Testy funkcjonowania aplikacji zostaną przeprowadzone w dwóch europejskich miastach: Monachium i Lublinie.

Dodatkowym przedsięwzięciem w ramach projektu „AI-TraWell” są badania na temat szeroko pojmowanej mobilności miejskiej, których celem jest zidentyfikowanie zachowań użytkowników różnych grup społecznych oraz ich preferencji w odniesieniu do codziennych podróży, wyboru tras oraz środków transportu. Co finalnie przełoży się, jako wkład merytoryczny do stworzenia innowacyjnego planera podróży w postaci platformy cyfrowej.

Ankieta koncentruje się na doświadczeniach związanych z mobilnością, ale również na potrzebach i wymaganiach użytkowników. W ramach badania zweryfikowana zostanie chęć korzystania z nowoczesnych, innowacyjnych rozwiązań (w tym przypadku platformy dialogu cyfrowego), które dopasowują indywidualne preferencje podróżowania i dostarczają spersonalizowane opcje podróży konkretnemu użytkownikowi. Takie działania sprawiają, że sposób podróżowania staje się bezstresowy, przyjemniejszy oraz przyjazny dla środowiska, a decydentom miasta daje wskazówki na lepsze planowanie polityki transportowej oraz świadczenie usług na najwyższym poziomie. Badanie to jest również pionierskie z tego powodu, że próbuje przeanalizować zmianę preferencji podróżowania wśród mieszkańców miast ze względu na sytuację związaną z pandemią koronawirusa.

Ankiety zostały opracowane w trzech wersjach językowych (j. polskim, j. angielskim i j. ukraińskim) i będą dostępne za pośrednictwem platformy online w czerwcu 2020 r. Na podstawie wyników z badania ankietowego zostanie sporządzony raport. Wykonawcą badań jest Towarzystwo Fraunhofera Wspierania Badań Stosowanych (Fraunhofer-Gesellschaft) z Monachium. Opinie i sugestie mieszkańców i mieszkanek Lublina będą wartościowe dla dalszej pracy nad rozwojem Lublina i jeszcze lepszym planowaniem polityki transportowej miasta.

Projekt realizowany jest przez Referat smart city w Wydziale Strategii i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Lublin w ramach konsorcjum EIT KIC Urban Mobility (Europejski Instytut Innowacji i Technologii Wspólnoty Wiedzy Innowacji ds. Mobilności Miejskiej z następującymi partnerami: Kolegium Uniwersyteckim w Londynie [University College London], Towarzystwem Fraunhofera Wspierania Badań Stosowanych [Fraunhofer-Gesellschaft], firmą Achmea oraz miastem Monachium).

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) jest instytucją utworzoną przez Unię Europejską w 2008 r. w celu wzmocnienia zdolności Europy do wdrażania innowacji. EIT stanowi integralną część programu Horyzont 2020, programu ramowego UE w zakresie badań naukowych i innowacji.

Linki do poszczególnych wersji językowych ankiety:

ENG:

https://umfragen2019.iml.fraunhofer.de/index.php/821141?lang=en

UKR:

https://umfragen2019.iml.fraunhofer.de/index.php/821141?lang=uk

PL:

https://umfragen2019.iml.fraunhofer.de/index.php/821141?lang=pl
Wstecz