Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie

Umowa na usługi przewozu świadczone autobusami klasy mega podpisana

ZTM w Lublinie podpisał dzisiaj umowę na „Świadczenie usługi przewozu regularnego osób w ramach publicznego transportu zbiorowego” z konsorcjum firm IREX-8 sp. z o.o. i IREX-3 sp. z o.o., których oferta został uznana za najkorzytsniejszą w ramach postępowania przetargowego.

Wartość umowy opiewa na kwotę 26 649 000,00 zł.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przewozu regularnego osób w ramach publicznego transportu zbiorowego na liniach nr 20, 31 i 39. Zakres zamówienia obejmuje świadczenie usługi przewozu regularnego osób, w ramach publicznego transportu zbiorowego, polegających na przewozie pasażerów na liniach komunikacyjnych w komunikacji miejskiej,przebiegających na obszarze Gmina Lublin i gmin sąsiadujących, z którymi Gmina Lublin ma zawarte porozumienie w liczbie nie większej niż 2 100 000 wozokilometrów (wzkm).

Usługi stanowiące przedmiot zamówienia wykonawca zobowiązany jest świadczyć nie mniej niż 10 (dziesięcioma) autobusami miejskimi klasy mega:
- wszystkie pojazdy muszą spełniać co najmniej normę emisji spalin EURO V i być wyprodukowane nie wcześniej niż w 2013 r.,
- przegubowe, niskopodłogowe, wyposażone w tzw. „przyklęk” i pochylnie dla wózków;
- kilmatyzowane,
- wyposażone w system monitoringu i biletomat,
- liczba miejsc siedzących dla pasażerów: minimum 38. Łączna liczba
miejsc dla pasażerów: minimum 135,
- wydzielona przestrzeń przeznaczona do przewozu wózka inwalidzkiego oraz wózka dziecięcego.

Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia przez okres 48 m-cy od daty rozpoczęcia świadczenia usługi. Rozpoczęcie świadczenia usługi przewozu regularnego osób zgodnie z ustaleniami stron nastąpi w terminie do 1 miesiąca od daty zawarcia umowy czyli maksymalnie do dnia 16 kwietnia.
Wstecz