Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie

Rok 2017 w komunikacji miejskiej

Rok 2017 był obfity w różnego rodzaju zmiany, przede wszystkim nowe linie, modyfikacje tras, a także zwiększenie częstotliwości kursowania. Okres wakacyjny minionego roku zaowocował zakończeniem pozytywnym wynikiem tzw. kontroli uprzedniej trzech postępowań przetargowych na dostawę pojazdów. W związku z tym ZTM w Lublinie w imieniu Gminy Lublin podpisał z Wykonawcami umowy na zakup i dostawę fabrycznie nowego taboru współfinansowanego ze środków unijnych.

W lipcu Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie w imieniu Gminy Lublin podpisał umowę z Konsorcjum URSUS BUS 11, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza na zakup i dostawę 15 sztuk fabrycznie nowych, nieeksploatowanych, niskopodłogowych, klimatyzowanych, wyposażonych w monitoring trolejbusów przegubowych klasy MEGA. Trolejbusy mają zostać dostarczone przez Wykonawcę do 21 maja 2018 r. Zakup trolejbusów jest współfinansowany z projektu unijnego „Rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF”, a tabor zaplanowany jest do obsługi m.in. linii nr 151 i 161.

W sierpniu Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie w imieniu Gminy Lublin podpisał umowę z Solaris Bus & Coach S.A., którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza na zakup i dostawę 6 sztuk fabrycznie nowych, nieeksploatowanych, niskopodłogowych, klimatyzowanych, wyposażonych w monitoring oraz biletomaty z możliwością płatności kartą autobusów przegubowych klasy MEGA. Autobusy mają zostać dostarczone przez Wykonawcę do 30 marca 2018 r. Zakup autobusów jest współfinansowany z projektu unijnego „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, a tabor zaplanowany jest do obsługi m.in. linii nr 17.

W sierpniu Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie w imieniu Gminy Lublin podpisał umowę z URSUS BUS S.A., którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza na zakup i dostawę 8 sztuk fabrycznie nowych, nieeksploatowanych, niskopodłogowych, klimatyzowanych, wyposażonych w monitoring oraz biletomaty z możliwością płatności kartą autobusów jednoczłonowych klasy MAXI. Autobusy mają zostać dostarczone przez Wykonawcę do 29 maja 2018 r. Zakup autobusów jest współfinansowany z projektu unijnego „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, a tabor zaplanowany jest do obsługi m.in. linii nr 44 i 74.

W sierpniu Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie w imieniu Gminy Lublin podpisał umowę z Solaris Bus & Coach S.A., którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza na zakup i dostawę 9 sztuk fabrycznie nowych, nieeksploatowanych, niskopodłogowych, klimatyzowanych, wyposażonych w monitoring oraz biletomaty z możliwością płatności kartą autobusów przegubowych klasy MEGA. Autobusy mają zostać dostarczone przez Wykonawcę do 30 marca 2018 r. Zakup autobusów jest współfinansowany z projektu unijnego „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie”, a tabor zaplanowany jest do obsługi m.in. linii nr 55.

W 2017 roku została rozszerzona ofert przewozowa. Początek roku zaowocował uruchomieniem linii nr 11, której trasa wygląda następująco:

Os. Widok – Jana Pawła II – Diamentowa – Wrotkowska – Nowy Świat – Kunickiego – Plac Bychawski – al. Piłsudskiego – Lipowa – Al. Racławickie – al. Długosza – Popiełuszki – Poniatowskiego – al. Smorawińskiego – al. Kompozytorów Polskich – Elsnera – Związkowa (wybrane kursy przez ul. Ceramiczną – Rapackiego i Bursaki) – Związkowa – Węglarza

Dodatkowo w 2017 roku:
- została wzmocniona obsługa komunikacyjna północnej części ul. Sławinkowskiej poprzez wydłużenie wybranych kursów linii nr 30 do miejscowości Smugi;
- w ramach współpracy z Burmistrzem Gminy Miejskiej Świdnik wydłużone zostały wybrane kursy linii nr 35 do przystanku Świdnik – stadion 02 ulicami: … – Racławicka – al. Lotników Polskich – Sportowa, a także kolejne kursy linii nr 74 do przystanku Łagiewniki PGE;
- wprowadzono obsługę komunikacyjną miejscowości Stasin poprzez skierowanie tam linii nr 12 i 54;
- w związku z rozbudowującą się Strefą Ekonomiczną na Felinie podjęte zostały kroki wzmocnienia tej części przez komunikację zbiorową. Nastąpiło skierowanie kursów wariantowych linii nr 21, 23 i 47 do pętli Felin Spiessa;
- wzmocniona została obsługa komunikacyjna rejonu ul. Dożynkowej, dzielnicy Bursaki, Centrum Handlowego IKEA i Lubelskiego Rynku Hurtowego w Elizówce poprzez wydłużenie tras przejazdu linii nr 23 i 42.

Od 10 czerwca 2017 r. na nowy most „700-lecia Lublina” skierowane zostały pierwsze linie komunikacji miejskiej. Zmodyfikowaną trasą przez ul. Muzyczną kursują dwie linie trolejbusowe nr 152 i 154, które zwiększają obsługę komunikacyjną Dworca PKP.

Kolejne zmiany zostały wprowadzone od 4 września 2017 r., kiedy to została uruchomiona nowa linia podmiejska nr 52, która łączy miejscowość Świdnik Duży z Lublinem, a także została uruchomiona nowa linia Zielona, która daje dodatkowe możliwości podróży pasażerom. Linia Zielona „Z” jest pilotażowym projektem. Istotą tej linii jest wykorzystanie tzw. tras zjazdowych naszego miejskiego przewoźnika MPK Lublin (wykorzystanie pojazdów zjeżdżających do zajezdni). Trasy zjazdowe były i są wykorzystywane w naszym systemie, a obecnie chcemy wykorzystać ten potencjał w nowy sposób (grupy linii zjazdowych, ukierunkowanych jedną trasą do zajezdni). Zdecydowaliśmy się na inne nazewnictwo tych linii (nienumeryczne – takie nazewnictwo zastosowano np. w Wielkiej Brytanii), co przede wszystkim ma na celu:
- zwrócić uwagę pasażerów na uzupełnienie dotychczasowej oferty przewozowej;
- podkreślić odrębność tej linii (nie jest to typowa dwukierunkowa linia regularna);
- ułatwić identyfikację grup linii zjazdowych z zajezdnią.

W 2017 roku zostało utrzymane zwiększenie częstotliwości kursowania linii nocnych.
W dwie noce w tygodniu, z piątku na sobotę oraz z soboty na niedzielę linie nocne kursują co 30 minut. W październiku, w pierwszej kolejności zwiększona została częstotliwość w przedziale czasowym od 23.30 do 1.30, czyli wprowadzone zostały kursy o godz. 00.00 i 01.00. Kolejne dwa dodatkowe kursy o godz. 23.00 i 02.00 zaczęły obowiązywać od listopada.

W 2017 roku w związku z największą i najważniejszą imprezą w dotychczasowej historii „Areny Lublin” jaką były Młodzieżowe Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej, ZTM w Lublinie zorganizował komunikację miejską dla kibiców. Dzięki regularnym liniom komunikacyjnym o numerach: 1, 13, 30, 34, 45, 152, 154 oraz 161 posiadacze biletów na mecze mogli bezpłatnie dojechać pod stadion, a także dodatkowo została uruchomiona linia „Arena”, która kursowała z sześciu różnych kierunków, tj.: Gęsia, Węglin, Unii Lubelskiej, a także Świdnik Helikopter. Natomiast powrót z meczów możliwy był dzięki dodatkowym kursom na wybranych liniach komunikacyjnych, które oczekiwały na kibiców przed stadionem „Arena Lublin”. Dodatkowo ZTM w Lublinie na swojej stronie internetowej przygotował specjalną zakładkę o nazwie „EURO U 21”, opracowaną w dwóch językach: polskim oraz angielskim. W opisywanej zakładce osoby zainteresowane mogły odnaleźć informacje dotyczące kwestii takich jak: dojazd na mecze za pomocą komunikacji miejskiej, powrót z meczów za pomocą komunikacji miejskiej, bezpłatne przejazdy, mapy z trasami linii regularnych oraz specjalnych „Arena”, a także bezpłatne parkingi wrz ze schematami.

Miniony rok to również zmiany w infrastrukturze, które wpłynęły na podniesienie standardu oraz ułatwienie pasażerom i mieszkańcom korzystania z komunikacji miejskiej. W wyniku starań Radnego Rady Miasta Michała Krawczyka, ZTM zdecydował się wyjść naprzeciw potrzebom pasażerów i rosnącemu trendowi korzystania z urządzeń mobilnych poprzez montaż dodatkowych ładowarek na terenie miasta. Na czterech kolejnych przystankach: Dw. Główny PKS 02, Liceum Staszica 02, Brama Krakowska 02-04 (wiata) oraz Plac Litewski 01 pojawiły się ładowarki do urządzeń mobilnych. Ze stacji ładującej korzystać może jednocześnie pięć osób, bo właśnie tyle posiada portów. Aby bezpłatnie naładować telefon lub inne urządzenie mobilne, wystarczy posiadać przy sobie kabel USB.

Od 10 czerwca została uruchomiona możliwość płatności kartą płatniczą u kontrolera. Wnoszenie opłaty dodatkowej za jazdę bez ważnego dokumentu przewozu lub dokumentu poświadczającego uprawnienia do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu bezpośrednio u kontrolera - kartą płatniczą, jest możliwe dzięki terminalom płatniczym, które są na wyposażeniu każdej grupy kontrolerskiej.

W okresie wakacyjnym, jak co roku zaprosiliśmy do odbycia niezapomnianej podróży w przeszłość i poznania Lublina z nietypowej perspektywy – z pokładu zabytkowych pojazdów. Obok trolejbusu Ziutek, na linii turystycznej kursował także autobus Jelcz 272 MEX o imieniu Gutek. W tym roku tematem przewodnim w Gutku była rozrywka w Lublinie. Z kolei podróżując Ziutkiem poznaliśmy „Perły na 700-lecie Lublina”, czyli można było zgłębić wiedzę o historii i zabytkach Lublina znajdujących się na trasie jego przejazdu.

W dniu 12 października 2017 r. Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk wręczył Medal 700-lecia Miasta Lublin Zarządowi Transportu Miejskiemu w Lublinie w dowód uznania za wkład i zaangażowanie w rozwój Miasta oraz zasługi na rzecz jego Mieszkańców z podziękowaniem za podejmowanie działań inspirujących przyszłość i kształtujących tożsamość lokalną Lublina. Także 23 października 2017 r. pracownicy Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie gościli w ratuszu u Pana Prezydenta Krzysztofa Żuka. W dowód uznania za wkład i zaangażowanie w rozwój Miasta oraz zasługi na rzecz jego Mieszkańców pracownicy zostali wyróżnieni medalami 700-lecia Miasta Lublin oraz medalami Prezydenta Miasta Lublin
Wstecz