Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie

Przetarg na zakup 20 elektrycznych autobusów

Na razie jest jeden. Ale będzie ich więcej. Mowa oczywiście o autobusach elektrycznych. ZTM w Lublinie ogłosił przetarg na „Zakup i dostawę autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania wolnego na zajezdni oraz ładowania szybkiego na przystankach końcowych”.

Zakres ilościowy oraz założenia co do funkcjonalności punktów ładowań i użytkowania autobusów elektrycznych pozostają niezmienne. Zakup dotyczy 20 fabrycznie nowych autobusów elektrycznych. Pojazdy będą niskopodłogowe o długości 12 metrów, przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, monitorowane, klimatyzowane, wyposażone w biletomaty, bramki liczenia pasażerów oraz porty USB do ładowania urządzeń mobilnych. Autobusy dedykowane są do linii komunikacyjnych nr: 13, 23 i 29. Dostawa pojazdów nastąpi w 2 partiach. Pierwsza piątka elektrobusów zostanie dostarczona do połowy czerwca 2021 r., a pozostałe 15 sztuk najpóźniej do 15 września 2021 r.

Plany w zakresie wdrażania elektromobilności pozostają nadal aktualne. Łącznie planuje się zakup 32 szt. autobusów jednoczłonowych w ramach projektów podstawowych oraz 34 szt. w ramach projektów rezerwowych.

Termin ogłoszenia kolejnych dwóch przetargów, odpowiednio na zakup 7 i 5 sztuk autobusów elektrycznych 12 metrowych, jest ściśle powiązany z rozstrzygnięciem przedmiotowego przetargu na dostawę 20 autobusów elektrycznych, ponieważ to zamówienie obejmuje również dostawę infrastruktury w postaci ładowarek, z której będą korzystały kolejne zamawiane elektrobusy. Planujemy, że te dwa postępowania zostaną ogłoszone jeszcze w IV kwartale br.

W części wschodniej Polski jest to jeden z największych zakupów pojazdów niskoemisyjnych wraz z infrastrukturą, co przyczyni się do wzrostu elektromobilności w Lublinie. Dostawy autobusów elektrycznych oraz trolejbusów stawiają Lublin w pierwszym rzędzie miast, będących liderami elektromobilności.

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany z projektu „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej II: Nowoczesna struktura transportowa Działania 2.1. Zrównoważony transport miejski.
Wstecz