Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie

Przedłuż ważność znaczników LKM, których termin kończy się 30 czerwca 2022 r.

Osobom, które jeszcze nie przedłużyły Lubelskiej Karty Miejskiej po rozliczeniu PIT-u za 2021 r. przypominamy, że ważność znacznika LKM upływa z dniem 30 czerwca 2022 r. Aby dalej mieć możliwość zakupu biletów okresowych na preferencyjnych warunkach (z taryfy LKM) oraz korzystać z katalogu ulg programu, należy złożyć wniosek o przedłużenie LKM. Można to zrobić na dwa sposoby:

 • elektronicznie, poprzez stronę internetową w Portalu Pasażera LUBIKA:

  - wnioskodawca powinien wejść na stronę lubika.ztm.lublin.eu oraz kolejno wybrać: LKM, Wniosek o przedłużenie LKM i uzupełnić aktywny formularz,
  - wniosek o przedłużenie ważności LKM powinien zawierać dane wnioskodawcy oraz osób, dla których wnioskodawca występuje o wydanie LKM, tj. imiona i nazwiska, daty urodzenia oraz numery aktywnych nośników,
  - do wniosku należy przesłać w formie załączników dokumenty w formacie .pdf niezbędne do przedłużenia LKM,
  - wniosek o przedłużenie LKM zostanie rozpatrzony w terminie do 5 dni roboczych od dnia złożenia wniosku,
  - decyzję o przedłużeniu lub nieprzedłużeniu LKM albo odmowie, wnioskodawca uzyska zwrotnie w formie odpowiedzi e-mail,
  - po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku o przedłużenie LKM, identyfikator zostanie niezwłocznie zapisany na indywidualnym koncie użytkownika w systemie LUBIKA ze wskazaniem końcowego terminu ważności.
 • osobiście, składając wniosek w formie pisemnej w Punktach Obsługi ZTM lub w jednym z Biur Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Lublin.

Należy pamiętać, że wniosek o wydanie LKM po raz pierwszy, składa się wyłącznie w formie pisemnej. Można to zrobić w Biurze Obsługi Klienta ZTM w Lublinie ul. Nałęczowska 14 albo w jednym z pięciu osiedlowych Biur Obsługi Mieszkańców UM Lublin, zlokalizowanych przy ulicach: Wieniawska 14, Filaretów 44, Szaserów 13-15, Kleeberga 12a oraz Wolska 11. Ponadto wnioski przyjmują także Punkty Sprzedaży Biletów ZTM w Lublinie.

Na potrzeby programu lojalnościowego powstała także dedykowana strona internetowa lubika.lublin.eu, na której dostępne są niezbędne dokumenty, regulamin Lubelskiej Karty Miejskiej, najczęściej zadawane pytania oraz wszelkie inne ważne informacje dotyczące projektu. Na serwisie lubika.lublin.eu istnieje również możliwość sprawdzenie ważności nadanej już wcześniej Lubelskiej Karty Miejskiej.
Wstecz