Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie

Objazdy linii nr 2, 3, 4, 7, 10, 12, 13, 15, 18, 23, 26, 31, 32, 34, 40, 44, 55, 57, 74 w dniu 1 lipca br. w związku z Międzynarodowym Wyścigiem Kolarskim „Solidarności” i Olimpijczyków

W związku z organizowanym w dniu 1 lipca br. Międzynarodowym Wyścigiem Kolarskim „Solidarności” i Olimpijczyków, informujemy, że ZTM w Lublinie wprowadza następujące zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej:        
Etap I
W związku z zamknięciem dla ruchu w godzinach 9:00 – 13:30 ul. Krakowskie Przedmieście i 3 Maja pojazdy komunikacji miejskiej linii nr 2, 3, 4, 7, 10, 13, 18, 26, 31, 32, 40, 55, 57, 74  zostaną skierowane na następujące trasy objazdowe.

Linie nr 2, 10, 18, 31, 57 w obu kierunkach przejazdu:

… - Al. Racławickie – Lipowa – Okopowa – Narutowicza – Plac Wolności  - Bernardyńska – Wyszyńskiego – Królewska – Lubartowska (powrót. Wodopojna – Świętoduska) - Tysiąclecia - …

Linie nr 3, 4, 7, 13, 55 w kierunku Głuska/Dominowa, Elizówki, Felina, os. Poręba, Felin Europark/Świdnik helikopter:

… - Al. Racławickie – Lipowa – Okopowa – Narutowicza – Plac Wolności - …

Linie nr 3, 4, 7, 13, 55 w kierunku Dąbrowicy, Poligonowej, Zbożowej, Paderewskiego, os. Choiny:

bez zmian  

Linia nr 26 w obu kierunkach przejazdu:

… - Al. Racławickie – Lipowa – Okopowa – Narutowicza – Plac Wolności  - Bernardyńska – Wyszyńskiego – Królewska – Lubartowska (powrót. Wodopojna – Świętoduska) – Biernackiego - Jaczewskiego - …

Linia nr 32 w obu kierunkach przejazdu:

… - Nadbystrzycka - Narutowicza – Plac Wolności  - Bernardyńska – Wyszyńskiego – Królewska – Lubartowska (powrót. Wodopojna – Świętoduska) - Tysiąclecia - …

Linia nr 40 w obu kierunkach przejazdu:

... – Nadbystrzycka – Narutowicza – Plac Wolności – Bernardyńska – Wyszyńskiego – Królewska – Lubartowska (powrót: Wodopojna – Świętoduska) – Biernackiego – Północna – Szeligowskiego - …

Linia nr 74 w kierunku Hempla – zmiana przystanku końcowego:

…– Al. Racławickie – Lipowa – Okopowa – Narutowicza (Konopnicka 01)

Linia nr 74 w kierunku Rudnika:

Narutowicza (Konopnicka 01) – Lipowa – Al. Racławickie – …

Etap II
W związku z zamknięciem dla ruchu w godzinach 13:30 – 15:00 ulic: Krakowskie Przedmieście – Wieniawskiej – Leszczyńskiego – Długosza – Popiełuszki – Poniatowskiego – Smorawińskiego – Ronda 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK – Smorawińskiego – Solidarności (jeden pas w kierunku Zamościa) – 3 Maja pojazdy komunikacji miejskiej linii nr 2, 3, 4, 7, 10, 12, 13, 15, 18, 23, 26, 31, 32, 34, 40, 44, 55, 57 i 74 zostaną skierowane na następujące trasy objazdowe.

Linie nr 2, 4 w obu kierunkach przejazdu:

… - Ducha – Sikorskiego – Al. Racławickie – Lipowa – Okopowa – Narutowicza – Plac Wolności – Bernardyńska – Wyszyńskiego – Królewska – Lubartowska  - Tysiąclecia - …  

Linia nr 3, 7 w kierunku Głuska/Dominowa i Felina:

… - Al. Racławickie – Lipowa – Okopowa – Narutowicza – Plac Wolności - …

Linia nr 3, 7 w kierunku Dąbrowicy i Zbożowej:

bez zmian  

Linie nr 10, 18, 31, 57 w obu kierunkach przejazdu:

… - Al. Racławickie – Lipowa – Okopowa – Narutowicza – Plac Wolności  - Bernardyńska – Wyszyńskiego – Królewska – Lubartowska (powrót. Wodopojna – Świętoduska) - Tysiąclecia - …

Linia nr 12 w obu kierunkach przejazdu:

Os. Szymanowskiego – Koncertowa – Kosmowskiej – Północna – Ducha – Sikorskiego – al. Kraśnicka - …

Linia nr 13 w kierunku os. Poręba:

… - Choiny – Elsnera – Kompozytorów Polskich – Koncertowa – Kosmowskiej – Północna – Ducha – Sikorskiego – Al. Racławickie – Lipowa – Okopowa – Narutowicza – Plac Wolności - …

Linia nr 13 w kierunku Paderewskiego:

… - Plac Wolności – Narutowicza – Okopowa – Lipowa – Al. Racławickie – Sikorskiego – Ducha – Północna – Kosmowskiej – Kompozytorów Polskich – Elsnera – Choiny - …

Linia nr 15 w obu kierunkach przejazdu:

Os. Choiny – Koncertowa – Kosmowskiej – Północna – Ducha – Sikorskiego – Al. Racławickie – Lipowa - …

Linia nr 23 w obu kierunkach przejazdu:

… - Choiny – Szeligowskiego – Północna – Prusa – Tysiąclecia - …

Linia nr 26 w obu kierunkach przejazdu:

… - Al. Racławickie – Lipowa – Okopowa – Narutowicza – Plac Wolności  - Bernardyńska – Wyszyńskiego – Królewska – Lubartowska (powrót. Wodopojna – Świętoduska) – Biernackiego - Jaczewskiego - …

Linia nr 32 w obu kierunkach przejazdu:

… - Nadbystrzycka - Narutowicza – Plac Wolności  - Bernardyńska – Wyszyńskiego – Królewska – Lubartowska (powrót. Wodopojna – Świętoduska) - Tysiąclecia - …

Linia nr 34 w obu kierunkach przejazdu:

Os. Choiny – Koncertowa – Kompozytorów Polskich – Elsnera – Szeligowskiego – Północna – Prusa – Solidarności – Tysiąclecia - …

Linia nr 40 w obu kierunkach przejazdu:

... – Nadbystrzycka – Narutowicza – Plac Wolności – Bernardyńska – Wyszyńskiego – Królewska – Lubartowska (powrót: Wodopojna – Świętoduska) – Biernackiego – Północna – Szeligowskiego - …

Linia nr 44 w obu kierunkach przejazdu:

… - Choiny – Elsnera – Kompozytorów Polskich – Koncertowa – Kosmowskiej – Północna – Ducha – Sikorskiego – Al. Racławickie – Lipowa - …

Linia nr 55 w obu kierunkach przejazdu:

Os. Choiny – Koncertowa – Kosmowskiej – Północna – Ducha – Sikorskiego – Al. Racławickie – Lipowa – Narutowicza – Plac Wolności - …

Linia nr 74 w kierunku Hempla – zmiana przystanku końcowego:

… Szeligowskiego – Elsnera – Kompozytorów Polskich – Koncertowa – Kosmowskiej – Północna – Ducha – Sikorskiego – Al. Racławickie – Lipowa – Okopowa – Narutowicza (Konopnicka 01)

Linia nr 74 w kierunku Rudnika:

Narutowicza (Konopnicka 01) – Lipowa – Al. Racławickie – Sikorskiego – Ducha – Północna – Kosmowskiej – Koncertowa – Kompozytorów Polskich – Elsnera – Szeligowskiego - …

Etap III
W związku z zamknięciem dla ruchu  w godzinach 15:00 – 15:30 ul. Krakowskie Przedmieście i 3 Maja pojazdy komunikacji miejskiej linii nr 2, 4, 7, 10, 13, 18, 26, 31, 32, 40, 55, 57, 74 zostaną skierowane na następujące trasy objazdowe.

Linie nr 2, 10, 18, 31, 57 w obu kierunkach przejazdu:

… - Al. Racławickie – Lipowa – Okopowa – Narutowicza – Plac Wolności  - Bernardyńska – Wyszyńskiego – Królewska – Lubartowska (powrót. Wodopojna – Świętoduska) - Tysiąclecia - …

Linie nr 3, 4, 7, 13, 55 w kierunku Głuska/Dąbrowicy, Elizówki, Felina, os. Poręba, Felin Europark/Świdnik helikopter:

… - Al. Racławickie – Lipowa – Okopowa – Narutowicza – Plac Wolności - …

Linie nr 3, 4, 7, 13, 55 w kierunku Dąbrowicy, Poligonowej, Zbożowej, Paderewskiego, os. Choiny:

bez zmian  

Linia nr 26 w obu kierunkach przejazdu:

… - Al. Racławickie – Lipowa – Okopowa – Narutowicza – Plac Wolności  - Bernardyńska – Wyszyńskiego – Królewska – Lubartowska (powrót. Wodopojna – Świętoduska) – Biernackiego - Jaczewskiego - …

Linia nr 32 w obu kierunkach przejazdu:

… - Nadbystrzycka - Narutowicza – Plac Wolności  - Bernardyńska – Wyszyńskiego – Królewska – Lubartowska (powrót. Wodopojna – Świętoduska) - Tysiąclecia - …

Linia nr 40 w obu kierunkach przejazdu:

... – Nadbystrzycka – Narutowicza – Plac Wolności – Bernardyńska – Wyszyńskiego – Królewska – Lubartowska (powrót: Wodopojna – Świętoduska) – Biernackiego – Północna – Szeligowskiego - …

Linia nr 74 w kierunku Hempla – zmiana przystanku końcowego:

…– Al. Racławickie – Lipowa – Okopowa – Narutowicza (Konopnicka 01)

Linia nr 74 w kierunku Rudnika:

Narutowicza (Konopnicka 01) – Lipowa – Al. Racławickie – …

Jednocześnie ZTM w Lublinie informuje, że w związku z przejazdem kolarzy ul. Choiny i Elsnera i Kompozytorów Polskich ruch pojazdów na ww. ulicach zostanie wstrzymany przez służby na czas niezbędny do przejazdu kolarzy, po czym ruszą w dalszą drogę zgodnie z obowiązującymi rozkładami jazdy lub na podstawie powyższych tras objazdowych.
Wstecz