Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie

Objazd dla linii nr 4 w dniu 30 czerwca br.

w związku z planowanymi pracami drogowymi przy przebudowie drogi powiatowej 2216L pomiędzy drogą serwisową drogi wojewódzkiej 835 a miejscowością Dys i związanym z tym zamknięciem ww. odcinka dla ruchu kołowego, w dniu 30 czerwca br. (sobota) linia nr 4 będzie kursować w obu kierunkach drogą serwisową, z pominięciem przystanku Elizówka II NŻ 02.
Wstecz