Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie

Nowy System Biletu Lubika rusza już 1 października br. (piątek)

1 października br. uruchomiony zostaje nowy System Biletu Lubika. Sprawdź co musisz wiedzieć.

Pod względem nowoczesności i aspektów technicznych będzie to najnowocześniejszy system biletu elektronicznego w Polsce. Co prawda, są miasta, które mają rozwiązania z tego systemu np. Poznań – taryfa przystankowa, czy Łódź – płatności zbliżeniowe na wybranych trasach. Natomiast tak kompleksowego systemu, stanowiącego wyjątkowe rozwiązanie,
z własną infrastrukturą (biletomaty stacjonarne, kasownik EMV z płatnością zbliżeniową, biletomaty mobilne, terminale doładowujące, czytniki kontrolerskie) oraz aplikacją mobilną
i stroną internetową nie ma żadne miasto w Polsce.

Zmiana pozwoli na wprowadzenie nowoczesnych, niedostępnych dotychczas w lubelskiej komunikacji miejskiej rozwiązań i metod płatności. Użytkownicy będą mogli korzystać
z nowej taryfy biletowej, w której zaplanowano poniższe rozwiązania:

  • płacisz za tyle, ile jedziesz – taryfa przystankowa (check-in/out);
  • bilety okresowe na określoną liczbę dni z przedziału 10-300 dni;
  • elektroniczna portmonetka – gromadzenie środków przeznaczonych na zakup biletów.

Rejestracja w systemie Lubika

Rejestracji można dokonać za pośrednictwem portalu pasażera na stronie lubika.ztm.lublin.eu.

Wówczas możliwe będzie złożenie wniosku adekwatnie do posiadanego statusu przez pasażera.

1/ Nigdy nie posiadałem karty, a chcę zacząć z niej korzystać – za pośrednictwem portalu pasażera należy złożyć wniosek o wydanie nowej karty. Potem niezbędna jest wizyta w naszym punkcie przy ul. Nałęczowskiej 14 lub ul. Zielonej 5 w celu odbioru karty.

2/ Posiadam dotychczasową KBE i chcę dalej z niej korzystać - za pośrednictwem portalu pasażera należy złożyć wniosek o aktywację swojej KBE w systemie. Tutaj warunkiem koniecznym jest podanie we wniosku numeru swojej KBE.

3/ Chcę korzystać z aplikacji mobilnej - za pośrednictwem portalu pasażera należy złożyć wniosek o aktywację aplikacji (po ściągnięciu aplikacji ze sklepu i zainstalowaniu jej na swoim urządzeniu mobilnym np. telefonie, zarówno dla nowych pasażerów, którzy nie korzystali dotychczas z karty jak i tych, którzy do tej pory posiadali kartę, a wolą aplikację).

W przypadku osób które chcą aktywować dotychczasową KBE lub zmienić ją na aplikację mobilną, ważne jest aby dokonując rejestracji (aktywacji KBE lub aplikacji mobilnej) podały one te same dane, które były przez nie podane przy rejestracji KBE.

W przypadku gdy dane podane we wniosku o aktywację będą zgodne z danymi przypisanymi do karty w naszym systemie, wizyta w naszym punkcie nie będzie konieczna, a aktywacja zostanie dokonana automatycznie. W przeciwnym wypadku (np. gdy osoba posiadająca kartę zmieniła nazwisko) konieczne będzie potwierdzenie danych przez pracownika obsług ZTM w Lublinie podczas wizyty w naszym punkcie.

Zakup biletu bez rejestracji

Po wejściu w życie nowego sytemu, osoby, które nie uzyskają/aktywują nośnika w nowym systemie Lubika, będą mogły kupić bilety okresowe na kartę w biletomatach operatora zewnętrznego i w dotychczasowych puntach typu kiosk/punkt handlowy, wyposażonych w terminale doładowujące bilety na KBE. Oba te kanały (biletomaty i kioski/punkty handlowe) będą do dyspozycji pasażerów w okresie przejściowym tj. do końca tego roku.

Bilety papierowe ze starej taryfy

Wzorem lat ubiegłych w kontekście zmian taryfy, ich wymiana na nowe nominały będzie możliwa w punktach sprzedaży biletów ZTM w Lublinie. bilety papierowe z obecnej taryfy, po 1 października (w momencie wejścia w życie nowej taryfy) będzie można wymienić w jednym z punktów sprzedaży ZTM w Lublinie przy ul. Nałęczowskiej 14 lub ul. Zielonej 5 w terminie 3 miesięcy tj. do końca br.

Mam dotychczasowe KBE

Osoby, które obecnie posiadają Kartę Biletu Elektronicznego i chcą dalej z niej korzystać, po uruchomieniu systemu nie muszą wyrabiać jej ponownie. konieczne będzie natomiast zapisanie się do nowego systemu (wprowadzenie danych);

Mam ważny bilet okresowy na KBE

Jeśli na KBE zakodowany jest bilet okresowy, którego ważność kończy się po 1 października, nie ma konieczności podejmowania jakichkolwiek czynności w dniu 1 października. Po upływie ważności tego bilety możliwy będzie zakup kolejnego biletu po samodzielnym wprowadzeniu karty do systemu Lubika.

Nośniki w systemie:

W nowym systemie Lubika pasażerowie będą mieli możliwość posiadania wyłącznie jednego nośnika – karty lub aplikacji mobilnej.

Od 1 października nowi pasażerowie będą mogli zainstalować aplikację mobilną, bez konieczności wizyty w naszym punkcie i za jej pośrednictwem kupić bilety okresowe na dowolną liczbę dni bez konieczności późniejszego kodowania w kasowniku, skorzystać z taryfy przystankowej check-in/check-out czy zaplanować podróż z planerem. Drugim nośnikiem jest karta tradycyjna, którą należy wyrobić w naszym punkcie, ale wniosek o jej wydanie można złożyć przez Internet.

Zmiana w zakresie stref biletowych – komunikacja podmniejska.

Od 1 października nastąpi modyfikacja granic stref biletowych. Po zmianach Pierwsza Strefa Biletowa obejmie tylko Lublin. Poza granicami administracyjnymi miasta, we wszystkich gminach ościennych (tj. Świdnik, Głusk, Wólka, Spiczyn, Mełgiew, Konopnica, Jabłonna, Głusk, Niedrzwica Duża , Jastków) będzie obowiązywać Druga Strefa Biletowa. Przystanki wyznaczające granicę stref biletowych zlokalizowano w najbliższym sąsiedztwie granicy administracyjnej Lublina.

Taryfa przystankowa check-in/check-out

Jeśli chodzi o zmiany to pojawi się nowy rodzaj taryfy (obok biletów okresowych i czasowych) - taryfa przystankowa - płacisz za tyle, ile jedziesz  to rozwiązanie check in/check out wymagające rejestracji początku podróży oraz jej końca (ostatniego przystanku na trasie). Podstawowym i rekomendowanym sposobem dokonania rejestracji będzie zeskanowanie qr kodu, który będzie udostępniony na ekranie wszystkich (nie tylko nowych) kasowników w pojazdach. Zarówno nowe i jak dotychczasowe kasowniki będą miały „lubikowy” wygląd interfejsu. Opcjonalnie rejestracja będzie możliwa dzięki zeskanowaniu qr kodu lub Tagu NFC z naklejek, które wyklejone będą w przestrzeni pasażerskiej autobusów i trolejbusów (kilka sztuk w każdym pojeździe – w okolicy drzwi oraz informacji dla pasażerów). Obecnie część taboru ma już w wyposażeniu wspominane naklejki. Ostatnim sposobem, który umożliwi rejestrację początku podróży jest wpisanie ręczne w aplikacji numeru bocznego pojazdu, w którym aktualnie znajduje się pasażer.

Aplikacja mobilna Lubika

Nowoczesna aplikacja mobilna Lubika na urządzenia mobilne pozwoli na zakup biletu przystankowego, czasowego i okresowego (do tej pory nie było takiej opcji) i dodatkowo bilety okresowe dostępne będą na dowolną liczbę dni (obecnie bilety okresowe wyłącznie na 30, 90 i 150 dni). Jeżeli pasażerowi nie jest potrzebny bilet na cały miesiąc, będzie mógł kupić go na dowolną, określoną przez siebie liczbę dni np. na 13 dni (dostępny będzie kalkulator ceny biletu okresowego na zadaną liczbę dni). Jednocześnie bilet ten będzie tańszy niż przejazd na biletach jednorazowych. Z uwagi na elastyczność doboru terminu ważności, przedsprzedaż biletów okresowych możliwa będzie na 1 miesiąc wcześniej, a nie tak jak obecnie na 3 miesiące.
Wstecz