Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie

Komunikacja miejska w 2014 roku

Podsumowujemy miniony rok, przypominając najważniejsze wydarzenia związane z funkcjonowaniem lubelskiej komunikacji miejskiej.

Rok 2014 to dalsza kontynuacja dostaw taboru zakupionego w ramach realizowanego projektu unijnego „Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie”.  Do Lublina zostały dostarczone pierwsze i jedyne w Polsce trolejbusy przegubowe w ilości 12 sztuk. Pojazdy miały swój debiut 30 czerwca. Wówczas na ulice miasta wyjechała pierwsza partia sześciu trolejbusów 18-metrowych. Dodatkowo w połowie września odebrano dwa pojazdy specjalne do obsługi trakcji trolejbusowej zakupione w ramach projektu "Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie". Przypomnijmy, że w ramach  ww. projektu unijnego zostało zakupionych łącznie 70 trolejbusów z napędem alternatywnym, w tym właśnie 12 trolejbusów przegubowych. Ponadto, w ramach podpisanych umów zostało już dostarczonych łącznie 37 trolejbusów 12-metrowych (20 trolejbusów marki Solaris oraz 17 marki Ursus). Finalizacja dostaw kolejnych 21 trolejbusów marki Ursus nastąpi sukcesywnie w roku 2015.
Największą zaletą trolejbusów jest ich cicha praca oraz dbanie o środowisko naturalne. To główne zalety komunikacji trolejbusowej, które spowodowały utrzymanie i rozbudowę komunikacji trolejbusowej w Lublinie. Trolejbusy stają się symbolem rozwoju miasta. Za efektywną politykę zrównoważonego rozwoju Lublin otrzymał wyróżnienie i został laureatem drugiej edycji konkursu ECO-MIASTO 2014 w kategorii „Mobilność zrównoważona”.

Ostatnie dwanaście miesięcy to też działania, które podniosły jakość obsługi i komfort korzystania z komunikacji miejskiej.  Do obsługi liniowej zostało skierowanych 12 nowych trolejbusów 18-metrowych oraz 12 trolejbusów 12-metrowych. Docelowo „przegubowce” zostały skierowane do obsługi kursów o największym napełnieniu na liniach nr: 151, 156 i 158. Nowe trolejbusy to niskopodłogowe pojazdy,  z klimatyzacją przestrzeni pasażerskiej, wyposażone w monitoring i automaty do sprzedaży biletów.  Ponadto wszystkie nowe pojazdy posiadają dodatkowy napęd w postaci baterii akumulatorów. Takie rozwiązanie pozwala na kierowanie trolejbusów odcinkami nie wyposażonymi w trakcję trolejbusową i zastępowanie autobusów trolejbusami. Umożliwiło to elektryfikację dwóch linii autobusowych. Do obsługi wszystkich kursów linii nr 20 i 56 zostały skierowane trolejbusy hybrydowe.


Rok 2014 to także zmiany w infrastrukturze przystankowej, które wpłynęły na komfort oczekiwania pasażerów na przyjazd pojazdów komunikacji miejskiej. Na wybranych przystankach w mieście zostały zamontowane nowe wiaty. Największa zmiana nastąpiła na pętli na Majdanku, gdzie w miejsce starego murowanego zadaszenia, stanęła nowa, 10-metrowa, wiata utrzymana w stylistyce wiat ponadstandardowych oraz został wykonany nowy peron. Po zmianach przystanek stanowi nowoczesne miejsce oczekiwania, którego integralną częścią jest również automatyczna toaleta, utrzymana w tej samej stylistyce. Z kolei przystanek początkowy dla linii nr 150, zlokalizowany przed Dworcem Głównym PKP, został wyposażony w wiatę ażurową. Dodatkowo na przystanku Witosa-Felicity 02, dotychczas wyposażonym jedynie w słupek, sfinalizowano prace związane z montażem wiaty standardowej. Warto również wskazać, że w ramach przeprowadzonych inwestycji drogowych przy ul. Koncertowej, również dwa przystanki zostały wyposażone w nowe wiaty ponadstandardowe. Nowe wiaty stanęły także na przystankach: Szpital Neuropsychiatryczny 02, Abramowice 02, Sławinkowska 02, Przyjaźni 03, Unii Lubelskiej 01, Ogród Botaniczny 01, Botaniczna 01, Paderewskiego 01 oraz Pancerniaków 01.


Zmiany nastąpiły również w zakresie informacji przystankowej dla komunikacji zamiejskiej.  Mianowicie na ponad 30 przystankach w mieście zostały umieszczone rozkłady jazdy komunikacji zamiejskiej oraz naklejki informujące o tym, że na danym przystanku zatrzymują się przewoźnicy zamiejscy. Działaniem tym objęto główne przystanki wyjazdowe z miasta, o największej przesiadkowości z komunikacji miejskiej na zamiejską.  W perspektywie powstania Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, działanie to stanowi początek tworzenia wspólnych przystanków węzłowych, obsługiwanych zarówno przez komunikację miejską oraz zamiejską. Pełna informacja przystankowa z pewnością ułatwia pasażerom, w wymiarze globalnym korzystanie z transportu zbiorowego i pozwala na zaplanowanie dogodnej przesiadki.

Wprowadzony został także nowy przydział linii do przystanków w zespole przystankowym Brama Krakowska. Powyższa zmiana wprowadziła czytelny i logiczny podział stanowisk odjazdowych poprzez wyeliminowanie niekorzystnego dla pasażerów odjeżdżania linii jadących w jednym kierunku, z dwóch różnych przystanków.

Ponadto, w celu optymalizacji i urealnienia międzyprzystankowych czasów przejazdów, a tym samym poprawy punktualności kursowania, zostały wprowadzone kolejne korekty czasów przejazdów, a tym samym nastąpiło  wyeliminowanie przyspieszeń i opóźnień na konkretnych odcinkach międzyprzystankowych.

W roku 2014  rozszerzona została także oferta przewozowa. Komunikacją trolejbusową zostały objęte kolejne nowo wybudowane odcinki trakcji.  Od 1 lutego do pętli na Felinie zostały skierowane wszystkie kursy linii nr 158, a od  1 kwietnia została także skierowana linia nr 156. Z kolei z końcem czerwca linie trolejbusowe nr: 151, 152 i 160 zostały wydłużone do nowo powstałej pętli przy ul. Powojowej, tj. pętli Abramowice. Jeśli zaś chodzi o funkcjonowanie komunikacji miejskiej na al. Unii Lubelskiej, to 31 października została uruchomiona nowa linia trolejbusowa 154 na trasie Zana ZUS - Zana - Wileńska - Głęboka - Narutowicza - al. Piłsudskiego - Al. Zygmuntowskie - al. Unii Lubelskiej - Podzamcze - Unicka - Obywatelska - Chodźki - Chodźki-szpital.

Ponadto, wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom i wnioskom pasażerów.
Od  lutego została uruchomiona nowa linia dowozowa na obszarze dzielnicy Felin - linia nr 70, która zapewnia przede wszystkim bezpośrednie połączenie dzieciom mieszkającym przy ul. Grygowej i Rataja ze szkołą nr 52 przy ul. Jagiełły, jak również umożliwia dowóz do dużego węzła przesiadkowego tj. pętli na Felinie. Z kolei z końcem października wszystkie kursy linii nr 44 zostały wydłużone do pętli Jakubowice Konińskie. Dzięki tej zmianie mieszkańcy, zarówno Lublina jak i gminy ościennej, zyskali dogodną obsługę komunikacyjną – połączenie w postaci linii kursującej w dzień powszedni z częstotliwością co 20 minut, dojeżdżającej do ścisłego centrum miasta. W kwietniu nastąpiła także zmiana trasy przejazdu linii nr 74 zgodnie z wariantem wybranym przez pasażerów w ramach przeprowadzonych konsultacji społecznych, tj. na trasie Rudnik – Hempla. W celu objęcia zasięgiem linii nr 10 mieszkańców nowych, dużych osiedli mieszkaniowych m.in.  przy ul. Gęsiej, Jaspisowej oraz Jantarowej, ZTM w Lublinie wprowadził korektę w kursowaniu linii 10, poprzez skierowanie jej ulicami ... - al. Kraśnicka – Roztocze – Jana Pawła II – al. Kraśnicka – Węglin (pętla). Ponadto z końcem października nastąpiła zmiana charakteru linii nr 12, poprzez uruchomienie kursów tej linii przez cały tydzień czyli również w sobotę i w niedzielę.


Ponadto, jak co roku, zostały podjęte działania z zakresu promocji komunikacji miejskiej. 166 interwencji skierowanych do Straży Miejskiej oraz codzienne zgłoszenia pod numery alarmowe Policji. To statystyki akcji "Nie bądź bierny! Powiadom!", która zakończyła się 31 marca. Projekt miał na celu uwrażliwić mieszkańców na przypadki wandalizmu oraz zachęcić do szybkiego informowania służb o wszelkich zaobserwowanych wykroczeniach i przestępstwach.  

Jako organizator komunikacji miejskiej, kładziemy także duży nacisk na odpowiedni dobór kontrolerów, przyjęliśmy i egzekwujemy określone standardy pracy. Bardzo ważne jednak jest nastawienie pasażerów, stąd pomysł na kampanię "Dzień dobry. Bileciki do kontroli" która miała na celu ocieplenie wizerunku kontrolerów biletowych poprzez pokazanie ich w pozytywnym i zabawnym świetle.  Służyć temu miały komiksy umieszczone na przystankach i w środkach komunikacji miejskiej.

Podczas wakacji pasażerowie mieli niepowtarzalną okazję z sentymentem powspominać czasy świetności węgierskich autobusów.  Tym razem, podczas piątego sezonu linii turystycznej zaoferowaliśmy poznanie Lublina z pokładu przegubowego autobusu marki Ikarus.

Ponadto w grudniu rozpoczęła się kampania społeczna „Życzliwość jest w nas. Ustąp. Podziękuj" dotycząca zagadnienia ustępowania miejsca w pojazdach komunikacji miejskiej. Kampania ma na celu zwrócenie uwagi na to jak ważnym i niezbędnym elementem podróży, jest życzliwe zachowanie się względem innych pasażerów, a szczególnie ustępowanie miejsca czterem grupom osób: osobom starszym, niepełnosprawnym, kontuzjowanym, kobietom w ciąży oraz osobom z małymi dziećmi na rękach.

Z początkiem grudnia uruchomiona została także nowa strona internetowa ZTM w Lublinie. Poza nową szatą graficzną, dodano również nową funkcjonalność w postaci możliwości sprawdzenia ważności biletów zakodowanych na  Karcie Biletu Elektronicznego. Użytkownicy KBE mają również z poziomu strony dostęp do swojego profilu, w którym mogą odczytać historię dokonywanych na Karcie transakcji.

W dniu 22 września br., który kończył obchody ETZT, miejski przewoźnik MPK Lublin zaprezentował odrestaurowanego Jelcza 272 Mex, nazywanego „Ogórkiem”.

Dodatkowo, w ramach promocji projektu unijnego „Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie” został wykonany mural inspirowanym projektem, który powstał na ścianie budynku przy ul. Peowiaków. Wydarzenie było wynikiem współpracy Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie z firmą Maciej Ignaciuk Theem, która do realizacji muralu zaprosiła uznanych artystów z Francji. W ramach działań współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego powstała także aplikacja smartLublin, będąca nowoczesnym przewodnikiem po mieście.


Zobacz, co wydarzyło się  w roku 2014 w komunikacji miejskiej:

28 stycznia –  wyjazd siedmiu nowych trolejbusów marki Solaris na ulice Lublina


1 lutego – skierowanie wszystkich kursów linii nr 158 na pętlę na Felinie oraz uruchomienie nowej linii nr 70 na obszarze dzielnicy Felin


27 lutego – uruchomienie aplikacji Moovit, służącej do zakupu biletów oraz wyszukiwania rozkładów jazdy


31 marca – finał akcji „Nie bądź bierny! Powiadom!”


1 kwietnia – skierowanie kursów linii nr 156 na pętlę na Felinie oraz zmiana trasy przejazdu linii nr 74


28 kwietnia – rozpoczęcie kampanii „Dzień dobry. Bileciki do kontroli”


7-8 maja – przyjazd sześciu nowych trolejbusów przegubowych na zajezdnię Helenów


28 czerwca – wydłużenie kursów linii trolejbusowych nr 151, 152 i 160 do nowej pętli przy ul. Powojowej tj. pętli Abramowice


30 czerwca – debiut trolejbusów przegubowych – sześć pojazdów wyjechało na ulicę miasta Lublina


06 lipca – rozpoczęcie kursowania linii turystycznej „T”


11 lipca – dostarczenie kolejnej partii czterech  trolejbusów  przez Konsorcjum Bogdan – Ursus


14 sierpnia – wyjazd czterech dostarczonych trolejbusów marki Ursus na ulice Lublina


19 sierpnia – dostarczenie kolejnej partii czterech  trolejbusów  przez Konsorcjum Bogdan – Ursus


31 sierpnia – finał kampanii „Dzień dobry. Bileciki do kontroli”


01 września– zmiana tras linii nocnych oraz zmiana trasy linii nr 10


16 - 22 września – obchody Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, podczas którego promowano  środki komunikacji miejskiej jako alternatywne formy poruszania się po mieście. Podczas Dnia bez Samochodu, wieńczącego obchody ETZT zaprezentowano zabytkowy autobus „Ogórek”


15 września – wyjazd kolejnych czterech trolejbusów marki Ursus na ulice Lublina


18 września – nadanie tytułu Top Inwestycji Komunalnych Polski Wschodniej 2014 dla projektu „Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie”


30 września – dostarczenie ostatniej partii sześciu trolejbusów przegubowych na zajezdnię Helenów oraz zakończenie prac nad muralem inspirowanym projektem "Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie"


03 października – nadanie imienia „Gutek” dla odrestaurowanego Jelcza 272 Mex potocznie zwanego „Ogórkiem”


24 października – sześć ostatnich trolejbusów przegubowych wyjechało na ulice Lublina


31 października – zmiana przydziału linii do przystanków w zespole przystankowym Brama Krakowska; uruchomienie nowej linii trolejbusowej nr 154; wydłużenie wszystkich kursów linii nr 44 do pętli Jakubowice Konińskie oraz uruchomienie kursowania linii nr 12 przez cały dzień powszedni (zmiana charakteru linii z linii szczytowej na linię całodzienną) oraz w sobotę i niedzielę.


13 listopada – Lublin został laureatem drugiej edycji konkursu ECO-MIASTO 2014 w kategorii „Mobilność zrównoważona”


08 grudnia – uruchomienie nowej odsłony strony internetowej Zarządu Transportu Miejskiego oraz rozpoczęcie kampanii społecznej pod hasłem „Życzliwość jest w nas. Ustąp. Podziękuj”


22 grudnia – uruchomienie nowej bezpłatnej aplikacji smart lublin – mobilnego przewodnika po mieście
Wstecz