Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie

Informacja w sprawie dowozów niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do publicznych placówek edukacyjnych w roku szkolnym 2019/2020 na terenie miasta Lublin

Przypominamy, iż zgodnie z art.32 ust.6 oraz art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe istnieje możliwość dowożenia do publicznych placówek oświatowych dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rodziców, którzy zamierzają skorzystać z dowożenia dzieci do publicznych placówek edukacyjnych, mieszczących się na terenie miasta Lublin, busami w roku szkolnym 2019/2020, prosimy o składanie do dyrektorów placówek w terminie do dnia 5 sierpnia br. wniosków o organizację dowożenia lub oświadczeń o kontynuacji dowożenia.

W przypadku zgłoszeń dzieci dokonanych po tym terminie, Zarząd Transportu Miejskiego nie gwarantuje objęcia dowozem od początku września. Dopisanie dzieci zgłoszonych w późniejszym terminie, tj. po 5 sierpnia 2019 roku wymagać będzie zmiany grafiku dowozów a co za tym idzie dostosowania godzin dowozu i przywozu, zaplanowania nowych tras, dostosowania czasu przejazdu i opieki do specyfiki i potrzeb dziecka wynikających z niepełnosprawności.
Wstecz