Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie

Informacja dla użytkowników Karty Biletu Elektronicznego

Przypominamy pasażerom komunikacji miejskiej, użytkującym Karty Biletu Elektronicznego, wydane od 2008 r., że zgodnie z §2 pkt. 2 Instrukcji Użytkowania Karty Biletu Elektronicznego, Karta jest ważna przez okres 10 lat od daty jej personalizacji.

W związku z powyższym, mogą wystąpić problemy z zakodowaniem kolejnego biletu na Karcie lub odczytem Karty na urządzeniu do tego przystosowanym. W takim przypadku konieczne jest przedłużenie ważność Karty na kolejny rok bądź wydanie jej duplikatu (niezbędne wówczas będzie wypełnienie stosownego wniosku).

Czynności z tym związane realizują Punkty Sprzedaży Biletów ZTM w Lublinie zlokalizowane przy ul. Nałęczowskiej 14 i Zielonej 5. Punkty pracują od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 – 16.45.
Wstecz