Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie

Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF

W dniu 3 marca 2017 r. zostało wszczęte postępowanie dotyczące budowy przystanków i węzłów przesiadkowych, budowy stacji do ładowania pojazdów elektrycznych i modernizację infrastruktury przystankowej.
W  ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych zakładana jest realizacja projektu pn. „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi  rodzajami transportu dla potrzeb LOF (Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego)”, która obejmuje:

1. Zespoły przystanków przesiadkowych (6 sztuk) - budowa/przebudowa/rozbudowa przystanków przesiadkowych i pętli komunikacji miejskiej integrujących najważniejsze węzły przesiadkowe wraz z infrastrukturą przystankową i około przystankową.
Lokalizacja: ul. Związkowa, ul. Poczekajka, rejon ronda Dmowskiego, ul. Mickiewicza, Dworzec Gł. PKP – ul. Kunickiego, ul. Turystyczna – rejon przystanku kolejowego Lublin Zadębie

2. Budowę węzłów przesiadkowych (7 sztuk) – budowa/rozbudowa węzłów i pętli komunikacji miejskiej wraz z infrastrukturą przystankową, przyległymi parkingami P+R, B+R, K+R i infrastrukturą około przystankową. Lokalizacja przy: ul. Żeglarskiej, ul. Droga Męczenników Majdanka, ul. Józefa Franczaka Lalka, al. Kraśnickiej, ul. Granitowej (os. Poręba), ul. Zbożowej i ul. Osmolickiej.

- Park&Ride ("Parkuj i Jedź" - parking przeznaczony dla osób, które dojeżdżają z przedmieść miast, sąsiednich gmin i korzystają z komunikacji miejskiej. Kierowcy pozostawiają swoje pojazdy w wyznaczonych miejscach, przesiadają się do komunikacji zbiorowej i w ten sposób kontynuują podróż do centrum miasta)
- Bike&Ride (parking dla rowerów zlokalizowany w pobliżu peryferyjnych przystanków transportu publicznego, wg zasady "zaparkuj rower i jedź komunikacją publiczną")
- Kiss&Ride ("Całuj i Jedź" - będą one służyć tym kierowcom, którzy podwożą pasażera do autobusu czy trolejbusu)

3. Budowę stacji do ładowania pojazdów elektrycznych – 5 lokalizacji

4. Budowę i modernizację wiat przystankowych wraz z infrastrukturą przystankową

5. Budowę/przebudowę dróg

Realizacja projektu pn. „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi  rodzajami transportu dla potrzeb LOF (Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego)” m.in. poprzez budowę węzłów i przystanków przesiadkowych, budowę parkingów P+R, B+R, K+R, przyczyni się do poprawy systemu komunikacji zbiorowej, poprawy spójności transportowej w LOF i zwiększenia udziału transportu przyjaznego środowisku w transporcie ogółem. Wpłynie to na poprawę jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla zdrowia ludzi, czyli zmniejszenie emisji CO2 i pyłu do atmosfery. Zapewnienie spójnego transportu autobusowego, trolejbusowego i rowerowego pomiędzy gminami LOF a Lublinem zwiększy atrakcyjność komunikacji zbiorowej, co przełoży się na rozwój i większe wykorzystanie niskoemisyjnego transportu publicznego.

Cele:
- wspieranie zrównoważonego systemu transportu miejskiego i zastosowań strategii niskoemisyjnych w transporcie
- poprawa konkurencyjności ekologicznych form transportu oraz integracja wszystkich gałęzi transportowych
- wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mające oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu
- odciążenie infrastruktury miejskiej od nadmiernego ruchu drogowego oraz poprawa integracji miast z otoczeniem poprzez rozwój systemu niskoemisyjnego transportu zbiorowego
- poprawa systemu komunikacji zbiorowej, w tym niezbędnej przebudowy infrastruktury
- poprawa spójności transportowej w LOF (Lubelskim Obszarze Funkcjonalnym)
- zwiększenie priorytetyzcji  dla mniej emisyjnych środków transportu
Wstecz