Witamy na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie

Bezpłatne przejazdy dla osób 65+ od 1 kwietnia br.

Od 1 kwietnia br. z bezpłatnych przejazdów zaczną korzystać osoby, które ukończyły 65 rok życia.

Zapisy uchwały nie wprowadzają ograniczeń ze względu na miejsce zamieszkania. Ulga obejmować będzie wszystkie osoby, które ukończyły 65 rok życia, z uprawnienia będą mogli korzystać więc mieszkańcy innych miejscowości. Osoby, chcące skorzystać z uprawnienia podczas podróży powinny posiadać przy sobie dokument stwierdzający tożsamość i wiek, np. dowód osobisty.

Jednocześnie przypominamy, że osobom, które nabyły uprawnienia do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów i posiadają ważny, zakupiony wcześniej imienny bilet okresowy, przysługuje prawo do zwrotu części kwoty za niewykorzystany okres biletu, liczony proporcjonalnie od dnia uprawnienia.

W celu zwrotu kosztu za niewykorzystaną część biletu, zapraszamy po 1 kwietnia br. do Punktów Sprzedaży Biletów: ul. Nałęczowska 14 lub ul. Zielona 5.

Informacje o nowym uprawnieniu można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta ZTM w Lublinie pod nr tel. 81 466 96 64.
Wstecz